Home

M abductor pollicis longus

Abductor Pollicis Longus - Everything You Need To Know

Dr. Ebraheim's educational animated video describes the anatomy of the Abductor Pollicis Longus. The abductor pollicis longus (APL) is an important muscle. I.. Origin insertion functions and an exercise of the Abductor Pollicis Longus muscle.#abductorpollicislongus #personaltraining #kinesiology #humanbiomechanics #.. De m. abductor pollicis longus en m. extensor pollicis brevis lopen samen in het eerste peesvak aan de dorsale zijde van de pols.2 Tendinitis van De Quervain ontstaat doordat de pees geïrriteerd raakt bij (veelvuldig) bewegen bij een relatieve vernauwing (stenose) van de fibreuze peesschede waarin de pees verloopt.4 In milde gevallen is er een verdikking van de synoviale laag van de peesschede De musculus extensor pollicis longus of lange duimstrekker is een dunne, lange skeletspier in de onderarm, mediaal aan, en parallel met de wijsvingerstrekspier (musculus extensor indicis).De bijbehorende pees is zodanig verbonden met de duim dat deze bij aanspannen van de spier gestrekt wordt. De lange duimstrekspier werkt samen met de korte duimstrekspier (musculus extensor pollicis brevis) Wat is de betekenis van m. abductor pollicis longus? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord m. abductor pollicis longus. Door experts geschreven

Muscle Functions: Abductor Pollicis Longus - YouTub

De musculus flexor pollicis longus is een spier in de onderarm en de hand die zorgt voor flexie van de duim en ligt in hetzelfde vlak als de musculus flexor extensor digitorum · extensor digiti minimi · extensor carpi ulnaris · supinator · abductor pollicis longus · extensor pollicis brevis · extensor pollicis longus. The abductor pollicis brevis is supplied by the recurrent branch of the median nerve (Roots C5- C7 and C8-T1 in the brachial plexus lateral and medial cords respectively). Function. Abduction of the thumb is defined as the movement of the thumb anteriorly, a direction perpendicular to the palm Abductor Pollicis Longus. Origin: Posterior surfaces of ulna, radius and interosseous membrane Insertion: Base of 1st metacarpal Action: Abducts thumb and extends it at carpometacarpal joint Innervation: Posterior interosseous nerve (C7 and C8), the continuation of the deep branch of the radial nerv

One of the tendinous slips of the abductor pollicis longus has been used to replace the first dorsal interosseous. One of the slips which does not insert on the first metacarpal is prolonged by a tendon graft through a subcutaneous tunnel to the insertion of the first dorsal interosseous. This techn Specifieke spiertest m. abductor pollicis brevis; Specifieke spiertest m. adductor pollicis; Specifieke spiertest m. extensor carpi radialis longus en brevis; Specifieke spiertest m. extensor carpi ulnaris; Specifieke spiertest m. extensor carpi radialis longus en brevis; Spierlengtetest palmairflexoren; Spierlengtetest vingerflexore The abductor pollicis longus had more than one tendon in 76% and extensor pollicis brevis was represented by a single tendon in 96%. If there was an anatomical predisposition to the condition,. The abductor pollicis longus muscle is one of three muscles in the forearm that facilitate the movements of the thumb. The others are the extensor pollicis brevis and extensor pollicis longus musculus abductor pollicis brevis, musculus abductor pollicis longus Musculus adductor pollicis má dvě hlavy: caput obliquum a caput transversum . Začátek

Tendinitis van De Quervain Huisarts & Wetenscha

 1. The belly of the abductor pollicis longus lies deep in the posterior forearm, but its distal tendon become superficial farther distally. The distal tendons of the abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis travel together in a common synovial sheath and form the lateral border of the anatomic snuffbox
 2. The abductor pollicis longus (APL) is a muscle found in the deep layer of the posterior compartment of the forearm.As it descends, it becomes superficial and passes under the extensor retinaculum and through the 1 st extensor compartment of the wrist before attaching distally. It is one of the extrinsic muscles of the hand.. Summary. origin: posterior surfaces of ulna, radius and interosseous.
 3. The abductor pollicis longus (APL) muscle is found in the deep layer of the posterior compartment of the forearm.As it descends, it becomes superficial and passes under the extensor retinaculum and through the 1 st extensor compartment of the wrist before attaching distally. It is one of the extrinsic muscles of the hand.. Summary. origin: posterior surfaces of ulna, radius and interosseous.
 4. Abductor pollicis longus har sitt ursprung i de posteriora aspekterna hos armbågsbenet respektive strålbenet (): Dels i den laterala delen av armbågsbenets dorsala sida (distalt om m. anconeus fäste); dels i ett fibröst ledband mellan underarmsbenen (underarmsmembranet, membrana interossea antebrachii); och dels i den mellersta tredjedelen av strålbenets dorsala sida
 5. The abductor pollicis longus (APL) tendon has multiple slips which can be used as a resource for tendon transfer without loss of function. The technique described in this paper is decompression of the first extensor compartment by excision of an aberrant APL tendon slip without releasing the first extensor compartment

Saehle, T, Sande, S, Finsen, V Abductor pollicis longus tendon interposition for arthrosis in the first carpometacarpal joint. 55 thumbs reviewed after 3 -1-5- years Acta Orthopaedica Scandinavica 2002 73 674 67 Anatomie - Spieren en functies van de hand en onderarm Om de hand (vingers, duim en pols) te laten bewegen, zijn er spieren nodig. Deze spieren bevinden zich hoofdzakelijk in de onderarm en enkele in de hand Abductor pollicis longus transfer to restore index abduction in severe cases of cubital tunnel syndrome. Nemoto K , Arino H , Amako M , Kato N J Hand Surg Eur Vol , 32(3):296-301, 01 Jun 200

If both abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis tendons are ruptured, one tendon can be reconstructed with an interposition tendon graft and one tendon can be reconstructed by an extensor indicis proprius tendon transfer. Michael Ly Nguyen, M.D. Department of Orthopaedic Surgery The adductor pollicis (or adductor pollicis muscle, latin: musculus adductor pollicis) is one of the four thenar muscles lying on the radial side of the palm.. The adductor pollicis is a flat, triangular muscle, lying deep in the thenar compartment. The adductor pollicis arises with two heads: the oblique and the transverse head.. Origin. The oblique head of the adductor pollicis originates. Hwang M, Kang YK, Shin JY, Kim DH: Referred pain pattern of the abductor pollicis longus muscle. Am J Phys Med Rehabil 2005;84:593-597. Objective: To determine the referred pain pattern of the abductor pollicis longus muscle.. Design: Intramuscular hypertonic saline was injected into the abductor pollicis longus of 15 healthy adults to induce muscle pain. . Subjects completed pain drawings.

The Abductor Pollicis Longus is a deep muscle of the posterior forearm. Anatomical Attachments: Origin: Attaches to the posterior aspect of the ulnar, the interosseus membrane and the posterior surface of the radius. Insertion: Attaches to the base of the 1st metacarpal bone. Action: Abducts and extends the thumb, abducts the wrist. Synergist: Flexor digitorum superficialis and profundus. 4. M. extensor digitorum, m. extensor digiti minimi, m. extensor pollicis longus. 140 Name the deep posterior ulnar muscles of the forearm: 1. M. abductor pollicis. abductor pollicis longus: a muscle that originates from the proximal posterior surfaces of the radius and ulna and from the related interosseous membrane and forms a tendon that passes into the thumb and inserts on the lateral side of the base of the first metacarpal. Its major function is to abduct the thumb at the joint between the first. The abductor pollicis longus muscle emerges via the associated interosseous membrane and the proximal posterior sides of the radius as well as the ulna.. Abductor pollicis longus arises in between the extensor digitorum along with extensor carpi radialis brevis muscles within the distal forearm, in order to create a tendon that enters the thumb and attaches on the lateral side of the base of.

Musculus extensor pollicis longus - Wikipedi

 1. De extensoren van de hand worden op het niveau van de pols overbrugd door het extensor retinaculum die de pezen in zes loges verdeeld. De eerste loge is ongeveer 2 cm lang en bevat de m.extensor pollicis brevis (EPB) en de m.abductor pollicis longus (APL)
 2. Het voorkomen van een sesambeentje in de m. abductor digiti primi (pollicis) longus bij de hond 1. Samenvatting In de literatuur wordt een sesambeentje in de m. abductor digiti primi longus als een normaal voorkomende structuur van de carpus van de hond beschouwd, in deze masterproef is onderzocht of dit daadwerkelijk het geval is
 3. The Abductor pollicis longus (APL) is one of a deep extensor of the forearm and is responsible for facilitating movement and stabilization of the thumb. Its tendon is present in the first extensor compartment of the wrist.[1] It lies immediately below the supinator and sometimes unites with it. The muscle belly consists fundamentally of three parts which results in two divisions of tendons.
 4. Abductor Pollicis Longus. Medbullets Team 0 % Topic. Review Topic. 0. 0. Origin: Posterior surfaces of ulna, radius and interosseous membrane: Insertion: Base of 1st metacarpal: Action: Abducts thumb and extends it at carpometacarpal joint: Innervation
 5. g the thenar e
 6. Anatomy⎪Abductor Pollicis Longus 29 jan · The Orthobullets Podcast In this episode, we review the topic of Abductor Pollicis Longus from the Anatomy section

Wat is de betekenis van m

 1. Abductor pollicis tertius (extensor atque abductor pollicis accessorius), a rare muscle, arises from the dorsal aspect of the radius with abductor pollicis longus and inserts, after fusion with abductor pollicis brevis, onto the first metacarpal. Syn.: m. abductor pollicis bicornis, m. extensor ossis metacarpi pollicis (Sharpey)
 2. The abductor pollicis brevis muscle is located in the hand between the wrist and the base of the thumb. It originates from the flexor retinaculum and the tubercles of the scaphoid and trapezium bones
 3. pollicis definition: 1. a Latin word meaning of the thumb, used in medical names and descriptions 2. a Latin word. Learn more
 4. Anatomic Study of the Abductor Pollicis Longus: A Source for Grafting Material of the Hand; Categories Muscles Tendons Tags Arthroscopic Surgery, Hand, Muscles Tendons, Nerves, Spine, Wrist Post navigation. Abductor Pollicis Brevis. Abductors of the Shoulder. Orthopaedics and the US Military
Anatomy Stock Images | hand-thumb-muscles-musculus

Thenar insertion of abductor pollicis longus accessory

 1. Abductor Pollicis Longus. We need you! See something you could improve? Make an edit and help improve WikSM for everyone. Abductor Pollicis Longus. From WikiSM. Jump to: navigation, search. Contents. 1 Origin; 2 Insertion; 3 Actions; 4 Vascular Supply; 5 Nerve; 6 Clinical Significance; 7 See Also
 2. M. abductor pollicis longus • M. extensor indicis • M. extensor pollicis brevis • M. extensor pollicis longus. svaly ruky: svaly thenaru: M. abductor pollicis brevis • M. adductor pollicis • M. flexor pollicis brevis • M. opponens pollicis. svaly hypothenaru
 3. al phalanx of the thumb. While abductor pollicis brevis and adductor pollicis, both attached to the extensor pollicis longus tendon, can extend the thumb's interphalangeal joint to the neutral position, only extensor pollicis longus can achieve full hyperextension at the interphalangeal joint
 4. imi · flexor digiti
 5. ABDUCTOR POLLICIS BREVIS. ORIGIN Tubercle of scaphoid & flexor retinaculum : INSERTION Radial sesamoid of proximal phalanx of thumb & tendon of extensor pollicis longus : ACTION Abducts thumb at metacarpophalangeal & carpometacarpal joints : NERV
 6. Many translated example sentences containing abductor pollicis longus - German-English dictionary and search engine for German translations
 7. abductor pollicis longus muscle: A long hand muscle that abducts the thumb, which arises from the dorsolateral surface of the ulna. Action Moves thumb anteriorly (from anatomic position of the body in space) toward the base of the fifth finger. Critical for Thumb manoeuvrability, precision and power grip. Nerve Posterior interosseous nerve—a.

Abductor Pollicis Longus Pain: Signs, Symptoms, Causes

 1. The flexor pollicis brevis is a thin, two headed muscle lying medially from the opponens pollicis, beneath the abductor pollicis brevis and above the adductor pollicis. The flexor pollicis brevis has two heads: the superficial and the deep head.. Origin. The superficial head of the flexor pollicis brevis originates from the flexor retinaculum, but the deep head originates from the trapezoid.
 2. How to say abductor pollicis longus in English? Pronunciation of abductor pollicis longus with 1 audio pronunciation, 2 translations and more for abductor pollicis longus
 3. Musculus abductor pollicis longus — Handmuskulatur des Menschen Ursprung Hinterfläche von Radius und Ulna, Membrana interossea Ansatz Deutsch Wikipedia. M. abductor pollicis brevis — Musculus abductor pollicis brevis Ursprung Retinaculum flexorum, Os scaphoideum und Os trapezium Deutsch Wikipedi
 4. Abductor Pollicis Longus Extensor Pollicis Brevis Extensor Pollicis Longus Extensor Indicis Hand Muscles Thenars Opponens Pollicis Abductor Pollicis Brevis.
 5. Musculus abductor pollicis longus Handmuskulatur des Menschen Ursprung Hinterfläche von Radius und Ulna, Membrana interossea Ansat

Meanwhile, abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis emerged superficially from the interspace between extensor digitorum and extensor carpi radialis brevis at the 1/3 juncture of the middle and distal forearm segments Treatment of osteoarthritis of the first carpometacarpal joint by resection-suspension-interposition arthoplasty using the split abductor pollicis longus tendon. Behandlung der Rhizarthrose durch Resektions-Suspensions-Interpositionsarthroplastik mit der gespaltenen Abduktor-pollicis-longus-Sehne. P.S. Harenberg M.D. 1

Media in category Abductor pollicis longus muscles The following 3 files are in this category, out of 3 total. Gerrish's Text-book of Anatomy (1902) - Fig. 341.png 622 × 2,228; 298 K Hoe om te zeggen abductor pollicis longus Engels? Uitspraak van abductor pollicis longus met 1 audio-uitspraak, 2 vertalingen, en nog veel meer voor abductor pollicis longus Samenvatting alle spieren/musculatuur volgens 'trail guide to the body' en andere samenvattingen voor Anatomie, Fysiotherapeut. Dit bestand bevat maar liefst 144 paginas waarin alle spieren samengevat worden zoals ze beschreven staan in het boek Trail guide to the body. Abductor pollicis longus, long regarded as a motor for the thumb, is anatomically and functionally a radial deviator of the wrist and should be so named. The abductor carpi is proposed. If the other radial deviators of the wrist are acting this tendon can be selectively utilized as a transfer without loss of function The primary treatment goals for advanced-stage thumb carpometacarpal (CMC) joint osteoarthritis are complete pain relief and restoration of thumb strength. The purpose of the present study was to introduce a variation of the abductor pollicis longus (APL) suspension arthroplasty using a single looping of a radial slip from the APL tendon around the flexor carpi radialis (FCR) tendon combined.

De Quervain's Tenosynovitis - Radsource

Video: Rupturen van de pees van de musculus extensor pollicis longus

Tendovaginitis stenosans de Quervain - Praxis für

Background: The abductor pollicis longus (APL) originates from the lateral part of the dorsal surface of the body of the ulna below the insertion of the anconeus muscle, from the interosseous membrane, and from the middle third of the dorsal surface of the body of the radius. However, the number of its accessory bands and their insertion vary considerably M. Rab, A. Gohrit, T. Gohla, H. Krimmer, U. LanzLong-term results after resection arthroplasty in patients with arthrosis of the thumb carpometacarpal joint: comparison of abductor pollicis longus and flexor carpi radialis tendon suspensio

M. Okada, J. E. Kutz, Excision of aberrant abductor pollicis longus tendon slips for decompression of de Quervain's disease, Journal of Hand Surgery (European Volume), 10.1177/1753193411401986, 36, 5, (379-382), (2011) Abductor pollicis longus (APL) muscle is known to exhibit different variations with respect to its attachments. Various studies have reported the splitting of the APL muscle Sonographic evidence for the absence of abductor pollicis longus, extensor pollicis longus, and brevis. Kürklü M(1), Bïlgïç S, Kömürcü M, Özçakar L. Author information: (1)Department of Orthopedics and Traumatology, Gülhane Military Medical Academy, Hacettepe University Medical School, Ankara, Turkey

INLEIDING Een ruptuur van de pees van de M. extensor pollicis longus betekent een ernstig functieverlies voor de duim en daarmee voor de hand als geheel. Duplay beschreef in 1876 voor het eerst een naar het leek 'spontane' ruptuur van deze pees bij een 36-jarige vrouw, ontstaan na een val op de hand.1 Dit letsel werd als 'Trommlerlähmung' in het begin van deze eeuw veelvuldi Home; Books; Search; Support. How-To Tutorials; Suggestions; Machine Translation Editions; Noahs Archive Project; About Us. Terms and Conditions; Get Published.

-- abductor pollicis longus m. (abducts the dew claw) -- supinator m. (rotates the dorsal manus laterally) • Identify six antebrachial muscles of the caudomedial group - four major muscles: -- two digital flexors (superficial & deep digital flexor mm.) -- two carpal flexors (flexor carpi radialis m. & flexor carpi ulnaris m.) - two minor muscles The abductor pollicis longus is stretched with adduction and flexion of the thumb at the carpometacarpal joint, and radial deviation of the hand at the wrist joint. Notes: The abductor pollicis longus is involved with deQuervain's Syndrome. The extensor pollicis brevis is one of four muscles in the deep distal posterior forearm Illustratie over 3d medisch nauwkeurige spieranatomie illustratie - ontvoerder pollicis longus. Illustratie bestaande uit gezond, mens, grijs - 16862043 abductor pollicis longus A very small triangular muscle of the mammalian fore limb, inserted on the dorsal surface of the distal end of the radius. It has pennate tendinous bands forming a tendon which passes medially to insert on the third metacarpal in ruminants and on the second in the pig Structure. The abductor pollicis longus lies immediately below the supinator and is sometimes united with it. It arises from the lateral part of the dorsal surface of the body of the ulna below the insertion of the anconeus, from the interosseous membrane, and from the middle third of the dorsal surface of the body of the radius.. Passing obliquely downward and lateralward, it ends in a tendon.

ENCYCLOPEDIE UNIVERSELLE DE LA LANGUE FRANCAISE

Abductor Pollicis Longus: The abductor pollicis longus muscle is situated immediately distal to the supinator muscle. In the hand, its tendon contributes to the lateral border of the anatomical snuffbox. Origin: Originates from the interosseous membrane and the adjacent posterior surfaces of the radius and ulna. Insertion: It attaches to the lateral side of the base of metacarpal [ Abductor pollicis longus muscle: | | | |Abductor pollicis longus muscle| | | | World Heritage Encyclopedia, the aggregation of the largest online encyclopedias. Showing page 1. Found 0 sentences matching phrase Musculus abductor pollicis longus.Found in 0 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned The abductor pollicis brevis and adductor pollicis are both attached to the extensor pollicis longus tendon and can extend the interphalangeal joint of the thumb into a neutral position; however, only the extensor pollicis longus is able to completely hyperextend the interphalangeal joint. Literal meaning. Long extender of the thumb In the left forearm, the APL muscle had a tripled tendon. A thin additional tendon slip from the abductor pollicis longus was inserted to the abductor pollicis brevis. The tendons originated 5 cm proximal to the extensor retinaculum and traversed a course deep to the extensor retinaculum within the first compartment of this retinaculum

Musculus flexor pollicis longus - Wikipedi

lumbrical mm. flexor pollicis brevis m. abductor pollicis brevis m. opponens pollicis m. ANTERIOR (palmar) Intrinsic mm. are supplied by T1 Carpal Tunnel Syndrome Nine tendons go through this rigid tunnel from the forearm to the hand and fingers Abductor pollicis longus is supplied by the posterior interosseous artery. [3] Variation. An accessory abductor pollicis longus (AAPL) tendon is present in more than 80% of people and a separate muscle belly is present in 20% of people Extensor Pollicis Longus Tendinitis Description Extensor pollicis longus tendinitis is characterized by pain in the back of the wrist from inflammation of a tendon sheath (covering) or strain of one of the tendons to the thumb, the extensor pollicis longus (EPL). The sheath secretes a fluid that lubricates the tendon. When the sheath becomes inflamed Abductor pollicis longus is supplied by the posterior interosseous nerve (C7, c8). Last reviewed 01/2018 The information provided herein should not be used for diagnosis or treatment of any medical condition. A licensed medical practitioner should be consulted for diagnosis and treatment of any and all medical.

M

It lies on the medial side of, and is closely connected with, the abductor pollicis longus. In human anatomy, the palmar or volar interossei are three small, unipennate muscles in the hand that lie between the metacarpal bones and are attached to the index, ring, and little fingers Nineteen of 37 abductor pollicis longus tendon sheaths were fluid‐filled and all tendon sheaths were thickened, more hyperechoic, with small hyperechoic mineralizations embedded in the connective tissue of the abductor pollicis longus tendon sheath in 25 dogs. Enthesopathy of the abductor pollicis longus tendon was identified in seven dogs

Quizlet is down

Abductor pollicis brevis muscle - Wikipedi

Abductor Pollicis Longus Tendons: Origin: Posterior surface of the Ulna, the radioulnar interosseous membrane and the middle third of posterior surface of the Radius. Insertion: Radial dorsal base of the Thumb Metacarpal, Variably the dorsal Trapezium and the radial surface of the Abductor pollicis longus muscle

Lernkartei B17 Daumen + Muskeln

Abductor Pollicis Longus - UW Radiolog

Flexor Pollicis Longus:This muscle lies laterally to the FDP. Origin: Originates from the anterior surface of the radius, and surrounding interosseous membrane. Insertion: Attaches to the base of the distal phalanx of the thumb. Function: Flexes the interphalangeal joint and metacarpophalangeal joint of the thumb. Nerve supply: Median nerve (anterior interosseous branch). Upper Extremity. dict.cc | Übersetzungen für 'abductor pollicis longus muscle APL muscle [Musculus abductor pollicis longus]' im Englisch-Deutsch-Wörterbuch, mit echten Sprachaufnahmen, Illustrationen, Beugungsformen,.

Abductor pollicis longus transfer for replacement of first

Der Musculus abductor pollicis longus (lat. für langer Daumenspreizer oder langer Daumenabzieher) ist ein Streckmuskel der tiefen Schicht des Unterarms. 13 Beziehungen: Daumen , Latein , Mittelhandknochen , Musculus extensor pollicis brevis , Nervus radialis , Plexus brachialis , Radius (Anatomie) , Retinaculum extensorum , Sehnenscheide , Skelettmuskel , Syndesmose , Ulna. The abductor pollicis longus is stretched with adduction and flexion of the thumb at the carpometacarpal joint, and radial deviation of the hand at the wrist joint. Clinical Importance :-De Quervain disease: Tenosynovitis of the sheath or tunnel that surrounds two tendons that control movement of the thumb APL = Abductor Pollicis Longus Op zoek naar algemene definitie van APL? APL betekent Abductor Pollicis Longus. We zijn er trots op om het acroniem van APL in de grootste database met afkortingen en acroniemen te vermelden. In de volgende afbeelding ziet u een van de definities van APL in het Engels: Abductor Pollicis Longus Abductor pollicis longus muscle is similar to these muscles: Muscles of the thumb, List of skeletal muscles of the human body, Extrinsic extensor muscles of the hand and more

specifieke spiertest m

Medical definition of abductor pollicis longus: a muscle of the forearm that abducts the thumb and wrist M. Extensor digiti minimi M. Extensor digitorum communis M. Extensor digitorum longus M. Extensor hallucis longus M. Extensor indicis M. Extensor pollicus F M. Flexor carpi radialis M. Flexor carpi ulnaris M. Flexor digitorum profundus M. Flexor digitorum superficialis M. Flexor digitorum longus M. Flexor hallucis longus M. Flexor pollicis longus Find the perfect abductor pollicis brevis stock photo. Huge collection, amazing choice, 100+ million high quality, affordable RF and RM images. No need to register, buy now ADDUCTOR POLLICIS. ORIGIN Oblique head: base of 2nd and 3rd metacarpals, trapezoid and capitate. Transverse head: palmar border and shaft of 3rd metacarpal: INSERTION Ulnar sesamoid then ulnar side of base of proximal phalanx and tendon of extensor pollicis longus: ACTIO langer Daumenspreizer {m} [selten] anat. biol. abductor pollicis longus muscle <APL muscle> [Musculus abductor pollicis longus] Musculus abductor pollicis longus {m} anat. flexor pollicis brevis <FPB, FPB muscle> [Musculus flexor pollicis brevis] kurzer Daumenbeuger {m} med. bursitis of the abductor pollicis longus [intersection syndrome

What are the major muscles in your hands? - Quora
 • The Oak tree poem.
 • Last minute camping La Sirène.
 • Op de knieën zitten.
 • Sukhoi Su 30 Mk elster.
 • Corian werkblad kopen.
 • Mousse op maat Ranst.
 • Orzo recept Jamie Oliver.
 • Prima Donna winter 2019.
 • The Hobbit Engels.
 • Tante Sien brunch.
 • Teardrop tattoo.
 • Computer bit.
 • Rode licht camera's lijst.
 • Modelspoor.
 • Portsmouth FC shop.
 • Oranje bessen takken.
 • Digitaal planbord kind.
 • Carrot cake njam.
 • Max de Vries fotograaf.
 • Tv Blad webshop.
 • Tabor scholengemeenschap.
 • Evolocumab.
 • Tekna zadel tweedehands.
 • Ooglidcorrectie vergoed DSW.
 • Hotel Hoofddorp.
 • Camping Aux Vallons.
 • Sd kaart herstellen gratis android.
 • Remington stijltang op slot.
 • Vrijgezellenfeest vrouwen Amsterdam.
 • Oog in driehoek tattoo betekenis.
 • Wat zijn rationale getallen.
 • Liver nederlands.
 • Citizen Promaster Altichron.
 • Natriumhydroxide 30.
 • Baclofen bijwerkingen.
 • Dubai airport COVID.
 • Ps vita Marktplaats.
 • Obi Wan Kenobi Lightsaber FX.
 • Bloedgroep AB positief dieet.
 • Cute poppetjes tekenen.
 • Positief nieuws NOS.