Home

Ileus betekenis

Ileus - Maag Lever Darm Stichtin

 1. Een ileus is een plotselinge verstoring in de passage van voedsel door de darm. Een ileus wordt ook wel een darmafsluiting genoemd. Voedsel kan het lichaam dan niet als ontlasting verlaten. Hierdoor kunnen ernstige klachten en een levensgevaarlijke situatie ontstaan. Een ileus kan zowel in de dunne als in de dikke darm optreden
 2. Ileus (darmobstructie) is het stoppen van de normale darmpassage, een van de aandoeningen die een acute buik tot gevolg kunnen hebben
 3. Een ileus is een voorbeeld van een zogenaamde acute buik. Oorzaken van een ileus. Een ileus kan verschillende oorzaken hebben. We maken onderscheid tussen een mechanische ileus en een paralytische ileus. Mechanische ileus. Een mechanische ileus wil zeggen dat er letterlijk een afsluiting van de darm is. Het wordt dan ook wel een obstructie-ileus genoemd
 4. Ileus: Gestopte darmbewegingen met verstopping van darmen Een ileus is een aandoening waarbij de darmbewegingen gestopt zijn. De darmen kunnen het voedsel niet op de normale mani Darmobstructie: Operatie in buik na verstopping in darmen Een operatie bij een darmobstructie is nodig wanneer de patiënt een verstopping heeft bij de darmen

ileus. Ileus (darmobstructie) is het stoppen van de normale darmpassage, een van de aandoeningen die een acute buik tot gevolg kunnen hebben. Verschillende oorzaken kunnen hieraan ten grondslag liggen. Bron: nl.wikipedia.org Een paralytische ileus kan ontstaan bij een bloeding in de buik (na een ongeval) of bij een ontsteking in de buik, zoals een buikvliesontsteking of een alvleesklierontsteking. Ook na een buikoperatie ontstaat zeer vaak een paralytische ileus. Deze verdwijnt meestal vanzelf binnen 24 tot 72 uur Ileus is een belemmering van de normale doorgankelijkheid van de tractus digestivus en kan veroorzaakt worden door obstructie (obstructieve ileus) of gestoorde peristaltiek (paralytische ileus). Bij verdenking op een obstructieve ileus dient direct diagnostiek plaats te vinden Een ileus is een verstoring in de passage van voedsel door de darm. Deze verstoring kan veroorzaakt worden door een plaatselijke afsluiting van de darm of doordat de darmen helemaal stilliggen. Bij ongeneeslijk zieke mensen met kanker is regelmatig sprake van een combinatie van een (gedeeltelijke) afsluiting van de darm en stilliggende darmen We spreken van een volvulus als een gedeelte van de darm om zichzelf heen gedraaid is. Een volvulus kan ontstaan van de maag, de dunne darm en de dikke darm. Als gevolg van de draaiing ontstaat een darmafsluiting. Dit wordt ook wel een ileus genoemd

Ileus - 13 definities - Encycl

Ileus is een darmprobleem. In dit artikel wordt beschreven wat de oorzaken, de gevolgen, de symptomen en de behandeling zijn voor het darmprobleem Ileus Behandeling van een ileus. 4.1 uit 5 - 7 beoordelingen; Informatie goedgekeurd door Drs. J. Dekkers; Het grootste gevaar van een darmafsluiting is dat de darm zo vol raakt met ontlasting dat er een scheur in de darmwand komt Obstructie ileus of mechanische ileus: de darmen is afgesloten. Bijvoorbeeld door een gezwel in de darmen of doordat een darmlis knel zit. Het volgende gebeurt dan: de darmen probeert met steeds grotere kracht het voedsel langs de vernauwing te persen

Ileus - Aandoeningen Gezondheidsplein

Ileus - wat is de betekenis van Ileus? Verklaring en uitleg van deze en andere medische termen en begrippen in het online medisch woordenboek De richtlijn is van toepassing op alle volwassen patiënten (> 17 jaar) met kanker in de palliatieve fase en een ileus, waarbij de ileus gerelateerd is aan de kanker zelf of aan de behandeling ervan. De palliatieve fase is hierbij gedefinieerd vanaf het moment dat genezing niet (meer) mogelijk is en het zeker is dat de patiënt vroeger of later aan zijn of haar ziekte zal overlijden

Ileus (darmafsluiting): symptomen, oorzaak en behandeling

Oorzaken van pijn - galsteen, niersteen en ileus (kolieken) Een koliek is een zeer heftige, plotseling optredende pijnaanval. Kolieken komen doorgaans golfsgewijs en de pijn is meestal zo venijnig dat de patiënt verkrampt Een strengileus is een opstopping in de darm die wordt veroorzaakt door een bindweefsel streng. Meestal gaat het om een verkleving in de buik na een operatie. Soms is er sprake van een bindweefselstreng door een zogenaamde ' malrotatie van de darm '. Ten slotte kan ook een abnormaal verloop van bloedvaten in de buik leiden tot een strengileus Wat is de betekenis van ileus? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 10 betekenissen van het woord ileus. Door experts geschreven

Mechanische ileus. De darm is geheel of gedeeltelijk afgesloten. Dit noemen we een mechanische ileus. De klachten die u heeft, zijn afhankelijk van de oorzaak. De ernst van de klachten verschilt per persoon. U kunt last hebben van: Aanvallen van hevige buikpijn, of constante pijn. Pijnlijke buik bij aanraken ileus heeft. Ileus Een ileus is een plotselinge verstoring in de passage van voedsel door de darm. Een ileus betekent dat de darm het eten niet verder transporteert. Een ileus kan zowel in de dunne als in de dikke darm optreden. De oorzaak van een ileus is per persoon verschillend, de oorzaak zal door uw arts medegedeeld worden. Gastropares De betekenis van Ileus vind je op deze pagina. Er werden 3 verschillende definities van Ileus gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken leus = Spreekwoorden: (1914) Iets voor (of om) de leus doend.w.z. iets voor den schijn doen; welstandshalve. Onder leus, mnl. lose, verstaat men eig. wachtwoord, wapenkreet, strijd leus 1) en vandaar, zoo deze voorgewend is, schijn

Hey there, I just found your site, quick question My name's Eric, I found verpleegkundigproces.nl after doing a quick search - you showed up near the top of the rankings, so whatever you're doing for SEO, looks like it's working well Betekenis ileus Er is al veel gezocht naar de betekenis van ileus en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad Bij paralytische ileus ligt de darm stil, en zijn er geen darmgeluiden te horen of te voelen. Je hebt ook weinig tot geen pijn. De buik is wel gezwollen. Bij een pseudo-obstructie zijn er evenmin darmbewegingen. De buik is opgezet. Soms zijn er tekenen van een infectie (koorts)

Paralytische ileus (verlammende ileus) Obstructie ileus (mechanische ileus) Een obstructie ileus ontstaat als een obstakel de darm blokkeert. De doorgang is dan afgesloten door bijvoorbeeld een tumor, een draaiing in de darm of littekenweefsel (verkleving). Bij een obstructie ileus doet de darm hard zijn best of het voedsel langs de obstakel te. Op indicatie ('ileus' en 'vrij lucht') kan tevens een röntgenfoto met horizontale stralengang worden gemaakt, waarbij de patiënt staat of op de linkerzij ligt. Op deze manier kunnen abnormale verkalkingen (nierstenen), luchtcollecties (vrij lucht) of darmverwijdingen (ileus) worden afgebeeld. benodigde klinische informati Paralytische ileus Een paralytische ileus kent meerdere oorzaken, waaronder gebruik van bepaalde medicatie, reactief op bijvoorbeeld een ontsteking in de buik of na een buikoperatie. Bij een paralytische ileus is meestal zowel de dunne als de dikke darm verwijd. Er wordt geen abrupte kaliberwisseling gezien. Mechanische ileus Verklarende woordenlijst verslag coloscopie Hieronder treft u een verklarende woordenlijst aan, waarin de meest gebruikte termen die voorkomen in een verslag van een coloscopie worden toegelicht Aspiratiepneumonie. Vaste stoffen (zoals voedsel) en vloeistoffen (zoals water of braaksel) kunnen in de luchtwegen terechtkomen. Ook vreemde voorwerpen (zoals kralen en paperclips) kunnen door verslikken in de luchtwegen en uiteindelijk in de longen terechtkomen

De term 'orthomoleculair' is voor veel mensen onbekend, net zoals 'orthomoleculaire voeding'. Een voedingspatroon als deze wordt gebruikt door orthomoleculair geschoolde gezondheidsprofessionals (zoals orthomoleculair therapeuten/artsen) om mensen te behandelen die lijden aan chronische aandoeningen coprostase, is de ophoping van harde ontlasting (faeces, poep) bij obstipatie (verstopping van de darm). De behandeling van coprostase kan bestaan uit het toedienen va Lees hier wat de definitie is van een stoma en welke drie soorten stoma's er zijn: colostoma, ileostoma en urostoma Obstipatie wordt ook wel verstopping van de darmen genoemd.Obstipatie kan verschillende oorzaken hebben zoals voeding, stress, onregelmatig leven en ziekte Betekenis voor ileus Voeg een definitie toe Annuleren. Spreek het woord uit 150. Woord toevoegen 100. Collectie toevoegen 200. Bezoek een pagina 5. Voeg een reactie toe 10. Voeg thesaurus toe 100. Stem en beoordeel 5. Leer meer.. Bedankt voor uw bijdrage. Je bent niet ingelogd.

Betekenis Ileus

Bij verstopping komt de ontlasting minder dan 3 keer per week. Mogelijke klachten zijn buikpijn, buikkrampen, pijn bij het poepen en harde, droge ontlasting Lees hier meer over de meest voorkomende symptomen van gastroparese (vertraagde maaglediging), de oorzaken, de gevolgen en de diagnosestelling Betekenis pseudo-ileus Er is al veel gezocht naar de betekenis van pseudo-ileus en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad Berekening ziektelast meestal op basis van puntprevalentie. Voor de meeste ziekten is de puntprevalentie gebruikt voor het berekenen van de ziektejaarequivalenten. Voor kanker (/nieuwvormingen) is de tienjaarsprevalentie gebruikt. Dit wil zeggen het aantal mensen dat in de loop van de tien jaar voorafgaand aan de peildatum kanker heeft gekregen en op de peildatum nog in leven was

Erysipelas is een ontsteking van de huid en subcutis, ook via de lymfbanen voortschrijdend, gekenmerkt door een pijnlijke, warm aanvoelende scherp begrensde erythemateuze en oedemateuze huid, vaak gepaard gaande met hoge koorts (>39 °C), koude rillingen, algemene malaise, hoofdpijn en braken, en veroorzaakt door beta-hemolytische streptococcen (Lancefield groep A) Hoe om te zeggen ileus Engels? Uitspraak van ileus met 1 audio-uitspraak, 5 synoniemen, 10 vertalingen, en nog veel meer voor ileus De betekenis van paralytische ileus vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van paralytische ileus gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Bij hyperparathyreoïdie werken uw bijschildklieren te hard. Ze maken te veel bijschildklierhormoon. Daardoor kunnen problemen ontstaan, zoals hoge bloeddruk, (te) veel calcium in uw bloed, botontkalking en nierstenen Om te controleren of de alvleesklier beschadigd is. Bij pancreatitis, een ontsteking van de alvleesklier, kan er amylase in het bloed lekken

Ileus - Medicinf

0314-329911 In het Slingeland Ziekenhuis staan zo'n 1.600 medewerkers voortdurend klaar om patiënten kwalitatief hoogwaardige zorg te verlenen. Hierbij staan professionele behandelingen, een vriendelijke bejegening, korte wachttijden, goede voorzieningen en volledige informatie over de behandelingen aan de patiënt voorop Ileostoma (dunne darmstoma) Een ileostoma is een stukje dunne darm dat door een opening in de buik naar buiten is gebracht en op de huid is vastgehecht Obstipatie (verstopping) is een alledaags probleem. Meer dan de helft van de mensen krijgt er op enig moment mee te maken. Uit studies blijkt zelfs dat één op de vijf mensen lijdt aan chronische (langdurige) obstipatie

Ileus - Het Acute Boekj

In een groot eerstelijns case-controlonderzoek in Groot-Brittannië bij volwassenen ouder dan 30 jaar (5477 cases en 38.314 controls) had de klacht obstipatie een geringere betekenis (OR 2,1; 95%-BI 1,9-2,3) dan de klacht veranderd defecatiepatroon (OR 14; 95%-BI 12-17) Bij obstipatie heb je minder dan 3 keer per week ontlasting. Andere woorden voor obstipatie zijn verstopping of hardlijvigheid. Kenmerkend aan obstipatie is de droge, harde structuur van de ontlasting

We hebben geen vertalingen voor Ileus verminosus in Duits > Nederlands probeer het met Google Tips bij de vertalingen: Het woordenboek vertaalt geen zinnen, maar geeft wel voorbeelden van zinnen waarin het door u gevraagde woord voorkomt. Vertaal enkelvoud, geen meervoud of verkleinwoorden. (Dus `huis` in plaats van `huisje` of `huizen`) Wellicht vind je het woord op één van deze websites Abdominale sepsis wordt meestal veroorzaakt door inflammatie of schade aan de tractus digestivus. Minder voorkomend is een urologische of gynaecologische oorzaak Verschillende soorten diabetes. Diabetes heet ook wel suikerziekte. De meest voorkomende soort is diabetes type 2: negen van de tien mensen met diabetes hebben diabetes type 2.Zij hebben te weinig insuline in het lichaam en reageren daar ook niet meer goed op Wat is de diagnose van aerofagie? Volgens de Rome III criteria heeft iemand aerofagie als iemand langer dan 12 weken (hoeft niet opeenvolgend te zijn) last heeft van zeer frequent en overmatig inslikken van lucht met bovenstaande klachten tot gevolg. Aerofagie komt zowel voor bij kinderen als volwassenen en uit onderzoek blijkt dat de klachten lang aanhouden (van 10 maanden tot meer dan 24. uitsluiten van een ileus of een gestoorde darmperistaltiek stop bij plotseling heftig braken onmiddellijk de sondevoeding en sluit een ileus uit. dien de sondevoeding uitsluitend toe op kamertemperatuu

Video: Opgeheven darmpassage (ileus) - Kanker

Volvulus - Maag Lever Darm Stichtin

Andere betekenissen van AEPI Naast Acute vroege postoperatieve Ileus heeft AEPI andere betekenissen. Ze worden links hieronder weergegeven. Scroll naar beneden en klik om elk van hen te zien. Voor alle betekenissen van AEPI klikt u op meer Betekenis. Amyotrofische Laterale Sclerose komt uit het Grieks. A (betekent geen), myo (verwijst naar spieren), trofie (betekent voeding); spieren die geen of onvoldoende voeding ofwel zenuwimpulsen krijgen. Spieren die geen zenuwimpulsen ontvangen, 'atrofiëren'; de spiermassa verdwijnt Heeft u een maagzweer (Ulcus Pepticum)? U kunt bij het St. Anna Ziekenhuis terecht voor onderzoeken en een behandeling. Kijk hier voor meer informatie » De betekenis van ureum en creatinine | Dierenkliniek. ureum. Ureum is het voornaamste eindproduct van de eiwitstofwisseling, scheikundige formule CO(NH 2) 2.Ureum wordt door de nieren uitgescheiden Engelse meisjesnamen. Inclusief reacties, de betekenis en populariteit van de babynaam...

Ileus: oorzaken, gevolgen, symptomen en behandeling - De

C.I.I.P. (ciip) betekent voluit: Chronische Idiopathische Intestinale Pseudo-obstructie. Het is een bewegingsstoornis van het maag-darmkanaal door een onbekende oorzaak (idiopathisch betekend onbekend) Een 58-jarige vrouw werd door de huisarts naar de afdeling chirurgie verwezen op verdenking van een ileus. De voorgeschiedenis van de patiënt vermeldde een jaarlijkse controle bij de nefroloog vanwege uitgebreide nefrocalcinosis, urolithiasis en vaatwandcalcificaties aorta-iliacaal Betekenis 'status' Je hebt gezocht op het woord: status. st a ·tus ( de ; m ; meervoud: statussen ) 1 maatschappelijk aanzien : een beroep met weinig status 2 toestand waaraan bep. rechtsgevolgen verbonden zijn : de status van politiek vluchtelin

Ileen is a somewhat popular first name for females (#3432 out of 4276, Top 80%) but a unique surname for all people. (2000 U.S. DEMOGRAPHICS) Ileen was first listed in 1910-1919 and reached its top rank of #1189 in the U.S. in the 1920s, but is not ranked at the moment Ileen is een Ierse naam voor meisjes. De betekenis is `licht, fakkel, zonnestraal` De naam Ileen wordt het vaakst gegeven aan Nederlandse meisjes Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten - obstipatie/ileus - slechte eetlust Het laatstgenoemde symptoom, een langdurige opvallende slechte eetlust, is een signaal dat het dier iets mankeert. Eén keer een minder smakelijk maal overslaan wordt de volgende keer wel weer ingehaald, maar de oorzaak van een langdurige slechte eetlust zit natuurlijk dieper Ileus en Johannes Wier · Bekijk meer » Koliekpijn. Koliekpijn is hevige pijn die ontstaat ten gevolge van een verkramping. Nieuw!!: Ileus en Koliekpijn · Bekijk meer » Kwikvergiftiging. Kwikvergiftiging (ook genoemd hydrargyria of mercurialisme) is een ziekte veroorzaakt door blootstelling aan kwik of verbindingen ervan, zoals methylkwik.

Vochtbalans Gynaecologie Inleiding Uw arts heeft voorgeschreven dat uw vochtbalans moet worden bijgehouden. Dit betekent dat per dag wordt bijgehouden wat u aan vocht binnenkrijgt en wat er wordt uitgeplast Het onderscheid tussen mechanische en paralytische ileus is dan vaak niet goed te maken [Anthony 2007 4, Ferguson 2015 32, Tuca 2012 81]. De verhoogde druk proximaal van de afsluiting leidt tot toegenomen productie van serotonine, substance P, vasoactive intestinal peptide en andere mediatoren met als gevolg [Ripamonti 2001 73 en 2008 71 , Tuca 2012 81 ] Wat is een stoma? Een stoma is een kunstmatige uitgang in de buikwand voor urine of ontlasting en wordt aangelegd wanneer de natuurlijke uitgang niet mee De luchtweg. De luchtweg is de eerste vitale functie die gecontroleerd wordt, immers, indien er geen vrije luchtweg is, kunnen de andere vitale functies niet functioneren.. De luchtweg(en) kunnen beoordeeld worden op de doorgankelijkheid. De belangrijkste parameters zijn dan ook: een wel of niet vrije luchtweg. Een vrije luchtweg is vrij van vreemde voorwerpen, met intacte reflexen om de.

Hepatische Encefalopathie informatieposter (HE) Informatie over HE in het kort uitgelegd. Klik op onderstaande link of op de afbeelding hiernaast, om deze te bekijken (pdf Ischias is een zenuwpijn die meestal begint in de onderrug en via de bil doorloopt tot in het been. Deze aandoening komt vaker voor dan u denkt. Maar liefst twee op de vijf mensen krijgt er last van. Alles draait bij Ischias om irritatie van de grootste zenuw van het lichaam. En dat is de grote beenzenuw, die ook wel nervus ischiadicus wordt genoemd. Deze begint in het ruggenmerg en loopt. Geavanceerd zoeken: Google aangeboden in: English Advertentieprogramma's Alles over Google Google.com in Englis 3 Operatie van de dikke darm Binnenkort heeft u een afspraak voor een onderzoek of behandeling voor een aandoening aan de dikke darm. In deze folder kunt u de informatie over het onderzoek no

Postoperatieve ileus (POI) is een vaak voorkomende complicatie na cytoreductieve chirurgie (CRS) gevolgd door hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC). Tijdens CRS worden zichtbare tumoren en aangetaste delen van het buikvlies verwijderd. Vervolgens wordt de buikholte gespoeld met verwarmde chemotherapie Hoge bloeddruk of hypertensie is een aandoening die veel voorkomt. Lees meer over hypertensie Darmstoma & pouch. Een stoma is een stukje darm dat door een opening in de buik naar buiten is gebracht en op de huid is vastgehecht. Meestal wordt een stoma aangelegd op de dunne darm of de dikke darm

Behandeling - Ileus Gezondheidsplein

Ileus - Ziekten.n

Shock en circ insuff

Ileus Betekenis van Ileus Medische informati

De legionellabacterie groeit in water met een temperatuur tussen de 20 en 50 graden Celsius. Als het water in hele kleine druppeltjes (nevel) in de lucht komt, kan iemand de bacterie inademen en besmet raken. Van nature komt de bacterie voor in grond en in water Richtlijn Perioperatief voedingsbeleid September 2007 Opgesteld en geautoriseerd door: Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie Nederlandse Vereniging voor Heelkund Doelen formuleren met de SMART-methode. Gepubliceerd op 12 februari 2020 door Lou Benders. Bijgewerkt op 20 oktober 2020. Met behulp van de SMART-methode kun je concrete, richtinggevende en haalbare (leer)doelen formuleren die Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zijn.Je gebruikt de SMART-methode voor kortetermijndoelen die binnen een bepaalde termijn behaald moeten. > Download de ABCDE-Kaart (PDF).Door Huisartsopleiding Nederland, NHG en SBOH is een geactualiseerde ABCDE-methode voor huisartsen ontwikkeld. Deze is in september. MaagDarmLever.nl. Verklevingen (adhesies) Verklevingen of adhesies zijn stugge strengen of vliezen van bindweefsel.Bindweefsel is een soort inwendig littekenweefsel.Door deze strengen of vliezen kunnen darmlussen aan elkaar gaan kleven, maar de verklevingen kunnen ook ontstaan tussen de darmwand en de buikwand

Auscultatie van de buik | Nederlands Tijdschrift voorX-Buikoverzicht - Startpuntradiologie

Oncolin

CRP bindt aan fosfolipide van bacteriën en lichaamseigen cellen. Bij deze binding wordt het complement systeem geactiveerd. Dit systeem zorgt dat fagocyten naar het ontstoken weefsel komen en de kapotte lichaamscellen of bacteriën in zich opnemen en opruimen.. Ongeveer 6 tot 8 uur na het ontstaan van de ontsteking zal het CRP in het bloed meetbaar verhoogd zijn Harm reduction bij drugsgebruik richt zich op het beperken van de gezondheidsschade bij het gebruik. Het Trimbos-instituut kan u hierbij adviseren Bij een ernstige vorm van acute alvleesklierontsteking kan een obstructie in de darm (ileus genaamd) via een normale röntgenfoto waargenomen worden. CT-scan. Na enkele dagen kan, indien de klachten nog niet duidelijk verbeterd zijn, via een CT-scan de aard van de ontsteking worden waargenomen (oedemateuze of necrotiserende pancreatitis)

darmafsluiting - de betekenis volgens DokterswoordenboekDe diagnostiek en behandeling van galsteenlijden

Voornamen met hun betekenis voor meisjes en jongens, beginnend met de letter I of J. De keuze van een naam is erg belangrijk, omdat je deze in principe je leven lang met je mee draagt. Er bestaan enorm veel voornamen, klassieke namen met een oude of b.v. Bijbelse oorsprong, nieuwe namen of afleidingen en varianten, zoals een Engelse, Franse, Russische, Italiaanse, Duitse en ook Friese naamvariant Gezondheidsuniversiteit 2017 Reeks 10 Acute Geneeskunde Avond 4 4 misselijkheid en braken voor en als de dikke darm betrokken is diarree.Als de darm langer geen bloed krijgt kan een darminfarct ontstaan waarbij een deel van de darm afsterft en er soms een darmperforatie ontstaat, meestal zijn de klachten dan veel heviger en kan er koorts ont- staan, bloed bij de ontlasting komen, kan de bui Peritonitis is een ontsteking van de buikholte en van het buikvlies (peritoneum) die meestal veroorzaakt wordt door een infectie met schimmels of bacteriën die zich in de buikholte verspreiden. Een buikvliesontsteking is een ernstige aandoening die een dringende ziekenhuisopname vereist Lees de betekenis van Ileen op NamenBetekenis.nl en bekijk de populariteit, gerelateerde namen en gelijk klinkende namen

 • Wat eten kleine watersalamanders.
 • Beerepoot frituur.
 • Very Fast dieet Mosley.
 • Xbox One spel start niet op.
 • Ombra zonnecrème.
 • VCA VOL handboek.
 • Wat is een bruidsjurk.
 • Chi prana.
 • Vliegbasis Volkel bezoeken.
 • Anafylactische shock betekenis.
 • Flipagram android.
 • Frederiksoord Drenthe.
 • Drouwenerzand jarig.
 • Leugendetector programma.
 • Motorcycle Clubs.
 • Afwegingskader Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Black Hair webshop.
 • Online gezelschapsspellen spelen.
 • VVE indicatie criteria.
 • Poly haarverf aanbieding.
 • Harde wener taart.
 • NPi ergotherapie.
 • Excel vervolgkeuzelijst automatisch aanvullen.
 • Ovarium man.
 • Begonia's soorten begonia's voor tuin.
 • Jessie J vinyl.
 • Julia Moretti.
 • Kijlstra H2O Square 60x60x4cm Black Graphit.
 • Broedmachine.
 • Zonneallergie calcium tabletten.
 • Nijverheid synoniem.
 • Bouwtekening 2 kamer woning.
 • Oorzaak lage hartslag foetus.
 • Nike Air Max 90 sale.
 • Celebrity Big Brother.
 • Louie.
 • Afgekeurd worden door artrose.
 • 6 pk 4 takt kortstaart.
 • Havengezicht schilders.
 • Sudeck en werken.
 • B peen.