Home

Wat is subcutaan injecteren

Subcutaan injecteren (protocol) Educatie en School

Subcutaan injecteren (protocol) Een subcutane injectie houdt in dat er een vloeistof in het onderhuids bindweefsel gespoten wordt. Het lichaam zal de vloeistof opnemen. Subcutaan injecteren is een voorbehouden handeling wat betekent dat je deze alleen mag uitvoeren als je hier bevoegd en bekwaam voor bent Een subcutane injectie ( Latijn: sub- :onder, cutis: huid) is een injectie in het onderhuids weefsel. Hierbij wordt de stof langzaam in het bloed opgenomen. Er wordt gebruikgemaakt van een korte naald die geplaatst wordt in een plooi in de huid die met de vingers wordt gemaakt. De buik is hiervoor erg geschikt Subcutaan injecteren. Home › Academie voor Patiënt en Mantelzorger › Subcutaan injecteren. Uw arts heeft met u besproken dat het gewenst is dat u of uw mantelzorger u subcutaan gaat injecteren. Injecteren is gemakkelijk aan te leren. De meeste patiënten ervaren het zichzelf injecteren als een eenvoudige handeling Subcutaan injecteren (protocol) Een subcutane injectie houdt in dat er een vloeistof in het onderhuids bindweefsel gespoten wordt. Het lichaam zal de vl Zelf intramusculair injecteren: de gevaren Injecteren kan gevaarlijk zijn Subcutaan injecteren is het injecteren van een vloeistof in bindweefsel of vetweefsel. Dit komt voornamelijk voor bij aandoeningen zoals diabetes. Het voordeel van subcutaan injecteren is dat je een klein naaldje hebt. De kans is daardoor heel klein dat je diep in het lichaam prikt

wat de anatomie is van de huid, in het bijzonder de intramusculaire, subcutane en intracutane huidlaag ; welke werkwijze gevolgd dient te worden bij het intramusculair, subcutaan en intracutaan injecteren Bij intramusculaire injecties vindt de inspuiting (injectie) plaats in spierweefsel. De vloeistof wordt sneller (binnen 15 - 120 minuten ) in de bloedsomloop opgenomen dan na een subcutane injectie. Injecteren in de spier kan pijnlijk zijn. Help de cliënt de spier te ontspannen Injectienaald subcutaan De injectienaald subcutaan wordt gebruikt voor onderhuidse injecties waarbij langzame en geleidelijke opname in het bloed wenselijk is. Geschikt voor het toedienen van insuline Injecteren. Injecteren. Welkom op de website over subcutaan injecteren. Op deze website lees je alle informatie over subcutaan injecteren. Deze informatie ben je nodig als aankomend verpleegkundige of verzorgende IG. Op de website ga je je onder andere verdiepen in verschillende injectietechnieken en injectieplaatsen Injecteren is het met behulp van een injectiespuit en injectienaald vloeistof (medicijnen) inspuiten in de huid (intracutaan), in het onderhuids bindweefsel (subcutaan), in een spier (intramusculair) of in een ader (intraveneus). Bij onderzoek naar medicijnen (vloeistoffen) wordt gezocht naar de beste manier van toedienen

Subcutane injectie - Wikipedi

 1. Injecteren is een voorbehouden handeling. wat de gevaren zijn die mogelijk optreden bij het geven van een injectie en welk gedrag van de zorgvrager verwacht mag worden na toedienen van insuline; de zorgvrager op de juiste wijze behandeld, dus uitlegt wat er gaat gebeuren,.
 2. *Toetsing periode 1.2*Academie voor verpleegkunde*Hanzehogeschool Groningen*Door: Martin Oolders*16-1-14*Bronnen: Vilans, 2013 Farmacotherapeutisch kompas, 2..
 3. Deze video bevat verouderde content. Bekijk de nieuwe video's van de Module Injecteren (Lesdag A) hier:https://youtube.com/playlist?list=PLXqBZMm_uWhNv_jzcLZ..
 4. wat is subcutaan injecteren. Het geneesmiddel wordt in het onderhuidse vetweefsel gespoten. 3 indicaties voor subcutaan injecteren - Orale toediening is niet mogelijk - De resorptie is aan tijd gebonden - Er is behoefte aan een lokaal anestheticum. 5 contra-indicaties voor subcutaan injecteren

Een injectie (populaire benaming: prik) is een toedieningsvorm van medicamenten met behulp van een injectiespuit . De meest voorkomende manieren zijn: intraveneus, dat wil zeggen in een ader, d.w.z. direct in de bloedbaan. intramusculair, in het spierweefsel. subcutaan, net onder de huid. intracutaan, in de huid protocol_subcutane_injectie_toedienen_2019.docx. Direct naar. Lid worden; Expertgroepen; H&W; Praktijkaccrediterin Prikinstructie subcutaan injecteren U gebruikt Fenprocoumon (Marcoumar®) of Acenocoumarol (Sintrom®) en u hebt een onderzoek of behandeling aan het hart ondergaan of u wordt binnenkort behandeld. Voor een dergelijke behandeling is het belangrijk dat de bovengenoemde medicatie tijdig wordt gestopt en na de behandeling weer wordt hervat

Subcutaan injecteren Maastricht UMC+ Academi

Gebruik een injectiegebied wat weinig gepigmenteerd en onbehaard is. Zo kun je de huidreactie op een diagnotische injectie goed beoordelen; Wanneer er geen weerstand voelbaar is bij het intracutaan injecteren en er niet direct een onderhuids bobbeltje ontstaat injecteert men te diep. Stop de injectie en injecteer op een andere plek Injecties kunnen intramusculair worden toegediend (andere vormen zijn bijvoorbeeld intracutaan (in de huid), subcutaan (onderhuids) en intraveneus (in een ader). Door middel van een intramusculaire injectie wordt een lichaamsvreemde stof, met behulp van een holle naald in de spier gespoten Insuline injecteren. Insuline injecteren doe je meestal met een insulinepen. Dat is een injectiespuit met een heel dun naaldje. Insuline spuit je in vlak onder de huid, in het onderhuidse vet. Dat heet 'subcutaan'. Het komt dus niet rechtstreeks in het bloed, maar wordt geleidelijk opgenomen. Waar injecteer je insuline

Soorten injecties - van subcutaan tot intramusculair

 1. Indien men een huidplooi neemt kan men injecteren tot op 2 vingers van de navel. Dijen Op de billen is er overvloedig subcutaan weefsel aanwezig, zelfs bij kinderen en magere patiënten. Daarom kan de injectie in alle veiligheid gebeuren in het bovenste buitenste deel van de billen
 2. De meeste mensen spuiten insuline onderhuids (ofwel subcutaan) in het bovenbeen of in de buik, soms in een bil of de bovenarm. U doet dat met een insulinepen ter grootte van een vulpen. Er zijn pennen die al gevuld zijn met insuline, en pennen waar u zelf een patroon met insuline in moet doen.De hoeveelheid insuline die u spuit wordt uitgedrukt i
 3. Wat is onderzoek? N. Verhoeven. Bekijk alles voor Exact en Informatica. Populaire studieboeken voor Gedrag en Maatschappij. Samenvatting - Subcutaan injecteren 4. Samenvatting - Stoma zorg 5. Samenvatting - Monsters verzamelen diagnostiek.

Subcutaan prikken: zelf injecteren in onderhuids weefsel

In de online cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke aspecten rondom subcutaan injecteren. Na het afronden van de e-learning Subcutaan injecteren kun je volgens protocol subcutane injecties klaarmaken en toedienen aan de bewoner. Ook weet je onder meer wat de voor- en de nadelen zijn van de verschillende subcutane injectietechnieken Het subcutaan injecteren van insulinewordt apart beschreven. Bij subcutane injecties vindt de inspuiting plaats in het onderhuidse bindweefsel, de subcutis. De huid krijgt bloed vanuit de grote slagaders die onder het onderhuidse bindweefsel lopen. Van hieruit lopen takken naar het onderhuidse bindweefsel en de lederhuid Injecteren is een voorbehouden handeling die je als zorgverlener in de thuiszorg vaak uitvoert. Het klaarmaken en toedienen van subcutane injecties kan risico's met zich meebrengen voor de cliënt. Van zorgverleners wordt verwacht dat ze het uitvoeren van deze handelingen aantoonbaar bekwaam kunnen uitvoeren

Subcutaan injecteren van testosteron en analogen. In 2011 schreef ik al over het subcutaan injecteren van gemethyleerde testosteron afgeleiden zoals Dianabol (methandrostenolone). Onder druk van de guru Dan Duchaine was het allereerste steroïde die het dan vermaarde Duits/Oostenrijks UG lab International Pharmaceuticals introduceerde in de VS, hun injectabele Dianabol Injecteren subcutaan (huidplooitechniek) Omschrijving Het juiste voorgeschreven medicijn wordt (zo nodig) opgelost en opgetrokken in een spuit. Vervolgens wordt het medicijn in een huidplooi ingespoten onder een hoek van 45 à 60 . Opdracht tot voorbehouden of risicovolle handeling

Nee, even ernstig. Uiteraard ben ik me terdege bewust van de nadelen van gebruiken middels injecteren maar feit is dat ik er anders geen zak aan heb. Maar zoals gezegd wordt IV dus steeds lastiger. Musculair zou een optie kunnen zijn maar na enige mislukte pogingen heb ik m'n hoop wat dat betreft opgegeven. En nu kom ik dus subcutaan injecteren. Insuline moet toegediend worden in het onderhuidse vetweefsel (subcutaan) van de buik, benen of billen. Vanuit de buik wordt insuline sneller opgenomen dan vanuit de zijkant van de benen of billen. Daarom kunt u snelwerkende insuline (de insuline die u toedient bij de maaltijd) het beste in de buik toedienen en langwerkende insuline in de zijkant van de bovenbenen of billen

Doordat je bij subcutaan injecteren veel minder diep hoeft te gaan dan bij intramusculair kun je korte naaldjes gebruiken zoals slinpins (insulinespuitjes). Verder moet je bij een subcutane injectie een huidplooi beetpakken waar je de naald in steekt wat niet hoort bij IM, waarbij het juist handig is om de huid strak te trekken alvorens je de naald erin steekt 3.1 Dikteverschil in subcutaan vetweefsel 28 3.2 De injectieplaats: humane en analoge insuline 30 Wat is de aanbevolen wijze van injecteren van insuline met een insulinepen voor voor injecteren kan een naaldloos insulinepensysteem uitkomst bieden.34,3 Intramusculair injecteren Intramusculair injecteren: technieken en evidentie Er bestaan veel verschillende technieken om een injectie in te brengen. De te gebruiken techniek is onder andere afhankelijk van het te injecteren geneesmiddel en het gewenste werkingsgebied. Je hebt de keuze uit de volgende injectiemethodes: - Intraveneuze injectiemethode - Subcutane injectiemethode. Intracutaan, subcutaan, intramusculair, intraveneus wat vormt zich bij subcutaan en intramusculair spuiten een depot van medicatie die langzaam wordt afgegeven aan het weefselvloeistof voordat deze in het bloed belandt nadelen subcutaan en intramusculair spuite

wat is dormicum en waarvoor wordt het gebruikt Dormicum (midazolam) behoort tot een groep geneesmiddelen bekend onder de naam benzodiazepinen. Het is een kortwerkend geneesmiddel dat gebruikt wordt om het bewustzijn te verlagen (een staat van kalmte, slaperigheid of slaap) en het verlicht angst en spierspanning Subcutaan injecteren. Er bestaan verschillende injectietechnieken, zoals direct in de bloedbaan of in spierweefsel. Insuline spuiten gebeurt altijd subcutaan. Dit betekent dat de insuline terechtkomt in het onderhuidse vetweefsel. Door in het vet te spuiten, komt de insuline niet in één keer in het bloed terecht Subcutane injecties worden in de vetlaag direct onder de huid toegediend. Voorbeelden hiervan zijn insuline voor diabetische patiënten, en bloedverdunners. Intramusculaire injecties worden direct in het spierweefsel geïnjecteerd. Voorbeelden hiervan zijn vaccinaties, hormonen, en antibiotica De PATH-studie was een proef waarbij immunoglobuline-behandeling met een pomp in het weefsel onder de huid werd onderzocht (subcutaan). Er zijn verschillende voordelen van subcutane toediening ten opzichte van intraveneuze behandeling, bijv. patiënten of hun zorgverleners kunnen zichzelf thuis behandelen, er zijn minder ernstige bijwerkingen en patiënten kunnen een betere ziektecontrole.

Subcutaan injecteren | volgsilke

Subcutaan betekent onderhuids. Bij dit type injectie wordt een korte naald gebruikt om een medicijn in de weefsellaag tussen de huid en de spier te injecteren. Medicatie die op deze manier wordt toegediend, wordt meestal langzamer opgenomen dan bij injectie in een ader, soms over een periode van 24 uur Insulinepennen maken het mogelijk dat u zichzelf gemakkelijk afmeetbare hoeveelheden insuline kunt injecteren op de momenten dat dat nodig is en waar u zich ook bevindt. Er bestaan ook naaldloze oplossingen die de insuline door de huid duwen. Weer andere insulinepennen kunnen meerdere dagen blijven zitten Door de gemakkelijke manier van injecteren en de kant en klaar spuit is het goed mogelijk om Fragmin ® bij u zelf toe te dienen. Ook kunt u dit laten doen door iemand in uw directe omgeving. Als het spuiten niet lukt, bestaat er altijd de mogelijkheid dat een verpleegkundige van de thuiszorg de injectie komt geven Subcutaan (onder de huid) en intramusculair (in de spier) injecteren mag alleen door een arts, verpleegkundige of verzorgende gedaan worden die daarvoor bevoegd en bekwaam is. Verbinding Deze leeractiviteit zal het professioneel handelen van medewerkers op het gebied van injecteren onderhouden en vergroten voor cliënten binnen Zuidwester Door middel van een intramusculaire injectie wordt een lichaamsvreemde stof, met behulp van een holle naald in de spier van een persoon gespoten. Injecteren is geen eenvoudige handeling. Er zijn talloze belangrijke punten waar je rekening mee moet houden

Deze minicursus is bedoeld voor zorgverleners die hun kennis willen opfrissen over subcutaan injecteren. Doorlooptijd De doorlooptijd is ongeveer 20 minuten. € 9,95. Kenmerken. 20 minuten: 0 : 365 dagen: Inhoud. Deze verkorte opfris cursus bieden wij u aan in deze corona crisis tijd. Wat is het verschil met onze 'normale' cursussen? Er zitten. Van de verplichte handelingen zijn de eerste drie zgn. voorbehouden handelingen en van de keuzehandelingen de eerste twee (waarvoor dus een uitvoeringsverzoek of op een andere manier de opdracht van een arts nodig is). Verplichte handelingen 1. Subcutaan injecteren 2. Intramusculair injecteren 3. Medicijnen checken, registreren, distribueren 4 Wat is Ozempic ®. De werkzame stof in Ozempic ® is semaglutide. Het helpt uw lichaam de bloedsuikerspiegel te verlagen, alleen als de bloedsuiker te hoog is, en het kan helpen een hartaandoening te voorkomen

6 maanden toegediend als enkelvoudige injectie onder de huid (subcutaan). De beste plaats voor deze injectie is de bovenkant van uw dijbenen of uw buik. Uw verzorger kan u ook injecteren in de achterkant van uw bovenarm. Elke verpakking van Prolia bevat een herinneringskaart met stickers die u van de doos af kunt halen Deze lijst is gebaseerd op de KICK-protocollen van Vilans. Let op: Vilans geeft deze lijst al een tijd niet meer uit. De voorbehouden handelingen zijn natuurlijk in de wet BIG aangegeven. Deze lijst geeft hooguit een indicatie van wat als risicovol gezien kan worden, maar heeft verder geen zeggingskracht en wordt niet meer door Vilans [ Spuit de vloeistof langzaam in en houd tijdens het inspuiten de huidplooi vast. Belangrijk: bij het middel golimumab kunt u de huidplooi wel loslaten tijdens het injecteren. Als u een tweede klik hoort en/of voelt, is alle vloeistof ingespoten

1 VTV. Injecteren: intramusculair, subcutaan Verpleegkunde: injecteren. Injecteren is een voorbehouden handeling, er zijn diverse manieren om te injecteren. Subcutane injectie= Een injectie die onder de bovenste laag van de huid, en dieper dan intradermaal, wordt toegediend. Of Subcutaan injecteren; Intracutaan injecteren; Extra informatie . De blauwe band wordt gebruikt om de injectietrainer aan een arm of een been van een proefpersoon te bevestigen. Bij gebruik op tafel moet deze verwijderd worden zodat hij op de anti slip rust tijdens het gebruik; Er worden. Subcutaan injecteren Letterlijk betekent 'subcutaan' onder de huid. Subcutaan injecteren is het injecteren van een vloeistof in bindweefsel of vetweefsel. Dit komt voornamelijk voor bij aandoeningen zoals diabetes. Het voordeel van subcutaan injecteren is dat je een klein naaldje hebt. Wat is Subcutaan injecteren | Verpleging www.leerwiki.n  dit middel wordt toegediend via een injectie onder de huid (subcutaan) in een huidplooi onderin de buikstreek. Indien een injectie in de onderbuik niet mogelijk is, vraag dan uw verpleegkundige of uw arts om advies Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Infuusbehandeling subcutaan 128 b Pak met de andere hand de naald. c Breng de naald halverwege de huidplooi in onder een hoek van 30° - 45°. d Laat de opgenomen huidplooi los. e Fixeer bij gebruik van canule met vleugels de vleugels met één hand en verwijder met de andere hand (indien aanwezig) de voernaald uit de canule en gooi.

97 beste afbeeldingen van VIG - Anatomy, Cystic fibrosis

Intramusculair en subcutaan injecteren E-nursin

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Injecteren algemeen 168 16 Trek de naald uit de huid (houd gaasje gereed voor de opvang van een eventuele bloeddruppel). Masseer de huid niet. 17 Laat de huid los. 18 Verwijder de naald van de spuit met naaldverwijderaar en doe de naald in de naaldenbeker. 19 Ruim de materialen op. 20 Pas handhygiëne toe De kwaliteit van de SR van Lieffers en Mokkink2 is goed. Bovendien bevat deze een studie met chirurgische patiënten, wat de SR toepasbaar maakt op onze doelgroep. Het desinfecteren van de huid voorafgaand aan een s.c. of i.m. injectie bij chirurgische patiënten helpt niet om infecties te voorkomen, en is dan ook niet aanbevolen Voor patiënten die zichzelf injecteren is dit in de arm bijna onmogelijk. Een juiste huidplooi wordt gemaakt met de duim en wijsvinger (en eventueel de middelvinger). Als de huid met de gehele hand omhoog wordt getrokken, bestaat het risico dat spieren worden meegetrokken met het subcutane weefsel, hetgeen kan leiden tot IM-injecties injecteren van insuline subcutaan. De opname van insuline wordt beïnvloed door de manier van injecteren en is afhankelijk van de injectieplaats. Uitvoering: - Huisarts - Praktijkondersteuner - Verpleegkundig consulent diabetes Indicatie: - 1 keer per jaar - Bij klachten - Bij ontregeling van glucosewaarden - Bij lipodystrofie Werkwijze

Gedurende een periode van 6 jaar waren meer dan 5000 injecties zowel subcutaan en intramusculair als intraveneus uitgevoerd en gevolgd bij een geheel namelijk een verminderd aantal huidbacteriën bij het injecteren.9-15 Meestal strijkt men slechts gedurende enkele seconden over (50, wat hiermee onmogelijk is) en routine. Wat is het doel van deze cursus. Het doel van deze cursus is dat verzorgenden en verpleegkundigen, die bevoegd zijn om de handelingen uit te voeren, beschikken over actuele kennis en bekwaam zijn en blijven in de uitvoering van Verpleegtechnische vaardigheden Wat is volgens jullie de juiste maximale, in één keer toe te dienen, dosis insuline? Langzaam injecteren helpt dan wel, maar bij grotere hoeveelheden kan de tijdsduur dan wel eens bezwaarlijk worden. Als ik mij goed herrinner, Injectie in de bovenbenen was 30 eenheden bij mij ongeveer het maximum

Injectiemateriaal: Welke naald heeft u nodig? - Blo

subcutaan, voorafgaand aan het starten van de pomp. Startdosering bij pijnbehandeling: • bij opioïd-naieve patiënt: starten met 1.0 mg/uur morfineHCl 10 mg/ml (voorafgegaan door de oplaaddosis). • omzetten van transdermale toediening op subcutane toediening: zie omrekentabe subcutaan morfine), dan is de bolus van 2uur = 2 x 1 mg/uur= 2 mg. Deze kun je 12 x op een dag laten indrukken, voordat je basissnelheid dus verdubbeld zou moeten worden. Als je kiest voor een 4-uurs bolus, dan wordt de bolus 4 mg, en kun je deze 6 x laten indrukken voor je dagdosering verdubbeld. Bolusgrootte = dosering van Aantal ure

Subcutaan injecteren loodrechttechniek

Wanneer worden medicijnen per injectie toegediend

Wat zijn de injecties? Voordat we gaan uitleggen hoe we onze hond moeten injecteren, zullen we bepalen waar deze procedure uit bestaat. Het injecteren van een substantie in het lichaam houdt in dat het onder de huid of in de spier wordt ingebracht door een spuit, die verschillende maten kan hebben, en een naald, ook van verschillende dikten afhankelijk van de kleur van de basis 1 Clexane of Fraxiparine injecteren thuis. 2 2. 3 Inleiding Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van de arts of verpleegkundige heeft ontvangen. U bent opgenomen in de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG), locatie Delfzicht of locatie Lucas. De specialist heeft het geneesmiddel Clexane of Fraxiparine bij u voorgeschreven Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Injecteren algemeen 45 Werkwijze Zorg voor dubbele controle: juiste medicatie, berekening oplossing. 1 Pas handhygiëne toe. 2 Zet de benodigdheden binnen handbereik. 3 Controleer het medicijn en de gegevens van de cliënt. - naam en geboortedatum cliënt - vervaldatu

Nipro vleugelnaald met veiligheidsmechanisme Product - Mediq - Pagina 1. Om uw gegevens goed te beveiligingen ondersteunt deze site vanaf 1 december 2019 alleen TLS versie 1.2 of hoger, dit wordt door uw browser mogelijk niet ondersteund.. Upgrade uw browser om ook na 1 december bij ons te kunnen bestellen. Het is belangrijk dat u dit bericht met uw applicatie- of systeembeheerder bespreekt om. Vind de beste selectie subcutaan injecteren fabrikanten en ontdek goedkope producten van hoge kwaliteit subcutaan injecteren voor de dutch luidspreker markt bij alibaba.co Voorbehouden handelingen heten zo omdat zij zijn voorbehouden aan artsen en verpleegkundig specialisten, sommige handelingen mogen ook worden uitgevoerd door tandartsen en verloskundigen Injecteren subcutaan. Deze cursus behandelt de vaardigheid 'injecteren subcutaan'. In deze cursus leer je wat subcutaan injecteren is en wanneer je het toepast. Je leert hoe je de cliënt voorbereidt, welke materialen je nodig hebt en wat geschikte injectiegebieden zijn. Aansluitend leer je welke stappen je doorloopt bij subcutaan injecteren Prikinstructie Subcutaan injecteren van bloedverdunners. Introductie. Op de spoedeisende hulp kreeg u advies over het gebruik van bloedverdunners die u onder de huid (subcutaan) moet injecteren. Hier leest u: wat een bloedverdunner is, hoe u de bloedverdunner gebruikt, wanneer u de bloedverdunner moet gebruiken

Wat is een subcutane injectie? Een subcutane injectie is een injectie, of een schot, in de vetlaag van het weefsel onder de huid. Deze types van schoten gebruiken meestal een zeer korte naald. De pijn bij een subcutane injectie wordt meestal minimaal. Opnamen worden gebruikt om m Na deze les kan de cursist op de juiste manier subcutaan en intramusculair injecteren. Subdoelen: Kennis hebben van diverse injectienaalden; Je leert wat de indicaties en contra-indicaties zijn voor het injecteren en de complicaties die bij het injecteren komen kijken Medicijnen toedienen via subcutaan injecteren Medicijnen toedienen via subcutaan injecteren Tijdschrift: Bijzijn XL > Uitgave 4/2012 Auteurs: G. Siereveld, C. van Stipdonk, J. van't Wout Naar e-learnin

SCHOLINGSDAG VOORBEHOUDEN EN RISICOVOLLE HANDELINGEN (VRHDe juiste techniek voor insuline spuiten - Dossier04Content Cursussen - E-learning, LMS-leerportalen en

wat is eigenlijk het verschil tussen subcutaan en in vet injecteren...de een schijnt onder de huid te zijn en de ander echt in het vet...ik pak altijd stuk.. De oncologieverpleegkundige vertelt u wat in dat geval voor u van toepassing is. Deze informatie is eventueel ook bedoeld voor hulpverleners met wie u thuis te maken heeft. Tijdens deze periode kan het namelijk voorkomen dat u, behalve met de arts en de verpleegkundigen van het ziekenhuis, ook te maken krijgt met de verpleegkundigen van de thuiszorg of bijvoorbeeld de tandarts Injecteren = parenteraal Injecteren is een voorbehouden handeling Wat houdt dit in? Aan welke 4 voorwaarden moet voldaan worden als geen orale medicatie wil innemen Medicatie alleen in injectievorm verkrijgbaar Injecteren 4 verschillende manieren van injecteren: Intracutaan (i.c.) Subcutaan (s.c.) Intramusculair.

 • Postermywall free.
 • Oud en nieuw Amerika.
 • Tajine rundvlees abrikozen.
 • Mattie Valk tijdschrift.
 • Trainen in Omnisport.
 • Kleine landelijke keukens.
 • Uitslag Cluzona 1.
 • Windows 10 startscherm herstellen.
 • Cinuforce neusspray Etos.
 • Inhoud map printen Windows 10.
 • Mail Mac kopiëren.
 • Preston vaste hengels 13 Meter.
 • Verzinkerij Veldhoven.
 • Battlefield Earth IMDb.
 • Wiskunde olympiade 2020 antwoorden tweede ronde.
 • Miranda Frituur.
 • Buick park avenue interior.
 • Braadzakken PLUS.
 • Museum Amsterdam.
 • 1xx1.
 • Tegenstelling gedicht voorbeeld.
 • Gillette Venus Breeze Kruidvat.
 • Patrick house.
 • Tubereuze sclerose forum.
 • Het Groot Vleeshuis Gent wiki.
 • Sweetie fruit kopen.
 • KeraDirect KIS.
 • Tuinbeelden engel.
 • Covfefe meme.
 • Daktarin nagellak Etos.
 • Plafond buiten afwerken.
 • Kookaburra boot te koop.
 • CNG tanken Europa.
 • Tenor zangstem.
 • Shareware of the Day.
 • Maisplant.
 • Gaming monitor 240hz.
 • Baby Enrique Iglesias.
 • Lamsbout honing tijm saus.
 • Menzis chat.
 • 2002 Formula 1 season wiki.