Home

Vragenlijsten Gezin en Opvoeding

VSOG-vragenlijst over opvoeden voor jeugdhulpverlener

 1. Met de Vragenlijsten Gezin & Opvoeding (VG&O) krijgt u een compleet beeld van het gezinsleven van een jeugdige en zijn/haar ouders. De VG&O is een combinatie van vier vragenlijsten, die apart, maar ook als set zijn af te nemen. Onderdeel van de VG&O zijn de OBVL (Opvoedingsbelasting Vragenlijst), VGFO (Vragenlijs
 2. De Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag (VSOG) is een vragenlijst met 25 vragen die gaan over de manier waarop ouders en opvoeders opvoeden. De vragen gaan in op onderwerpen als belonen, straffen, het aanleren van regels en positieve betrokkenheid van ouders. Opvoeders vullen de VSOG in op papier of via een website
 3. Vragenlijsten Gezin & Opvoeding (VG&O) Praktikon heeft vier vragenlijsten ontwikkeld die ook als een set zijn af te nemen: de VG&O. Onderdeel van de VG&O zijn de OBVL (Opvoedingsbelasting Vragenlijst), VGFO (Vragenlijst Gezinsfunctioneren Ouders), VSOG (Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag) en de VMG (Vragenlijst Meegemaakte Gebeurtenissen)
 4. In Adolescenten, Basisschool, Bohn, Stafleu van Loghum, Gezin en Opvoeding, Jongeren, Kinderen, Onderwijs, Vragenlijsten Posted 26 november 2020 Ouder-kind interactie vragenlijst - revised (OKIV-R

Praktiko

 1. OBVL: vragenlijst opvoedingsbelasting ouders en opvoeders. De Opvoedingsbelastingvragenlijst (OBVL) is een vragenlijst met 34 vragen over stress die ouders en opvoeders kunnen ervaren bij het opvoeden. Met de scores op de OBVL krijg je samen met opvoeders zicht op problemen met opvoeding of ervaren opvoedingsbelasting
 2. Met de Vragenlijst gezinsfunctioneren (VGF) verzamelt een professionele hulpverlener die het gezin goed kent, informatie over het functioneren van gezinnen waarin sprake is van (ernstige) opvoedingsproblemen. De lijst bestaat in totaal uit 95 vragen die zijn geformuleerd in de vorm van stellingen, waarbij de invuller aangeeft in hoeverre de.
 3. Opvoedingsbelasting Vragenlijst (OBVL) De OBVL is een vragenlijst voor ouders waarmee de opvoedingsbelasting kan worden gemeten. Doel van de OBVL is het meten van de opvoedingsbelasting van ouders. Ouders van kinderen van 0 tot en met 18 jaar

Vragenlijst Gezin & Opvoeding (ook Arabische, Engelse, Franse, Spaanse en Turkse vertaling en versie voor pleegouders beschikbaar) Gezin Gezin, Opvoeding, OBVL, opvoedingsbelasting, VGFO, gezinsfunctioneren, VSOG, ouder, opvoeders, VMG + toevoegen trefwoorden van deze 4 vragenlijsten Kant en klare vragenlijst voor het familie interview. Als je je goed hebt voorbereid en de familieleden hebt gekozen die je wilt gaan interviewen, is het tijd om een vragenlijst voor het familie interview te maken

Article Ouderschap en Ouderbegeleiding 2003 Gepubliceerd in Ouderschap & Ouderbegeleiding 6,3: 229-240, 2003. 'Vragenlijsten over gezin of opvoeding kunnen de oudervaardigheid schaden'; argumenten voor een waarschuwingssticker ©Alice van der Pas Samenvatting Vragenlijsten over gezin of opvoeding moeten worden voorzien van een sticke Vragenlijsten Gezin & Opvoeding (VG&O) bij gezinnen met kinderen van nul tot achttien jaar, bestaande uit vier, ook los af te nemen, vragenlijsten: - Opvoedingsbelasting vragenlijst (OBVL): subschalen: problemen opvoeder-kindrelatie, problemen met opvoeden, depressieve stemmingen, rolbeperking, gezondheidsklachten ,qvwuxphqwhqyrruudssruwhulqjydqrsyrhglqjvjhgudjhqehwhnhqlvvhqgrruh[whuqhq ˇ˙ 3ureohpdwlvfkhrsyrhglqjvvlwxdwlhvphwulvlfrrsnlqghuplvkdqgholqjhqyhuzdduor]lqj ˇ Vragenlijst die deel uitmaakt van de set vragenlijsten Gezin & Opvoeding (VG&O). Dit zijn vier vragenlijsten die verschillende aspecten.. Raadpleeg de verpleegkundige van Kind en Gezin om opvoedingsvragen te bespreken. Consulteer onze brochures. Contacteer de Kind en Gezin-Lijn. Je kan bij de Kind en Gezin-Lijn terecht voor infomatie en advies over alle thema's van Kind en Gezin, dus ook over opvoeding en ontwikkeling

Ik zal me even kort voorstellen. Ik ben nieuw op dit forum. Ik ben Cindy, ik ben 18 jaar oud en doe de opleiding SPH. Nou moeten we voor deze opleiding een aantal interviews houden over opvoeding en 1 over cultuur. Ik heb mijn zus, moeder en oma al geinterviewd, maar was ook benieuwd naar jullie visies op opvoeding Onderzoeksmiddelen Analyse van bestaande dossiers. Professionals kunnen zich een beeld vormen van het gezin op grond van beschikbare informatie uit het dossier en de rapportage van andere betrokken professionals, zoals de school, de huisarts, de jeugdgezondheidszorg of eerdere jeugdprofessionals De Vragenlijst Gezinsfunctioneren volgens Ouders (VGFO) maakt deel uit van de set Vragenlijsten Gezin & Opvoeding (VG&O). Het gaat om vier vragenlijsten die diverse aspecten van de opvoedingsomgeving in beeld brengen en zelfstandig kunnen worden afgenomen Vragenlijsten stoornissen. Universiteit / hogeschool. Universiteit Utrecht. Vak. Diagnostiek van opvoedings- en ontwikkelingsproblemen (200300087) Geüpload door. Esther van Bemmel. Academisch jaar. 2018/201 1 Partners in opvoeding in het basisonderwijs Ouders en docenten over de pedagogische opdracht en de pedagogische afstemming tussen school en gezin. 'Partners in opvoeding in het basisonderwijs' bevat de resultaten van een onderzoek naar opvattingen van ouders en docenten over de pedagogische opdracht van het onderwijs en de pedagogische afstemming tussen school en gezin

Gezin en Opvoeding Archieven devvp

Vragenlijst opvoedbelasting (OBVL) over stress bij opvoede

(pleeg)gezinnen met kinderen van 1 tot en met 15 jaar 45 - 60 minuten Vragenlijst Fundamentele Onthechting VFO 4 tot 18 jaar Vragenlijsten Kinderen en jongeren met ernstig agressief en antisociaal gedrag glijden op volwassen leeftijd vaak af naar de criminaliteit We bieden dan informatie passend bij de leeftijd en doen gezondheidsonderzoek op school en op onze CJ- en CJG-locaties. Je kunt ons van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur bereiken via telefoonnummer 075 - 651 83 40, of vul het contactformulier Jeugdgezondheid in J.W. Veerman, G. Kroes, R. de Meyer, J. Janssens, L. Nguyen en A. Vermulst Omschrijving: Vragenlijst die deel uitmaakt van de set Vragenlijsten Gezin en Opvoeding, dit zijn vier vragenlijsten die diverse aspecten van de.. De VMG maakt deel uit van een bredere set aan vragenlijsten: de Vragenlijsten Gezin en Opvoeding (VG&O). Deze set in zijn geheel meet behalve Meegemaakte gebeurtenissen (VMG) ook het Ouderlijk gedrag (VSOG), het Gezinsfunctioneren (VGFO) en de Opvoedingsbelasting (OBVL). Van al deze varianten is ook een versie voor pleegouders beschikbaar Opvoeding en opvoedings- verloopt en hoe gezinnen zelf de opvoeding ervaren en beleven. In deze bijdrage brengen we eerst in kaart welke opvoedingsdoelen ouders nastreven. zich op hun beurt baseerden op de vragenlijst opvoedingsdoelen (ODL) van Van IJzendoorn en Tavecchio (1982)4

VGF Vragenlijst gezinsfunctioneren Publicaties NJ

Normen en waarden in de opvoeding; deze voorbeelden geef ik mijn kinderen mee! Als er iemand is die normen en waarden meegekregen heeft vanuit huis, dan ben ik dat. Mijn ouders hebben mij een goede basis gegeven en mij geleerd wat ik moest leren Ouderschap en opvoeding. en andere digitale adviezen (e-consulten). Ouders vullen via een beveiligd ouderportaal vragenlijsten in; dit zijn handvatten om naar de ontwikkeling van hun kind te Dit project verkent wat de verantwoordelijkheden en mogelijkheden van het gezin en haar sociale netwerk zijn bij zeer complexe opvoedsituaties Ouders en opvoeding. Opvattingen, overwegingen en gedrag bij het inschakelen. en bieden van ondersteuning. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is één van de Vervolgens werden vier casusbeschrijvingen en een vragenlijst opgesteld (zie bijlage 1). Twee casussen hadden betrekking op hulp vragen. Met onze opvoeding willen we graag normen en waarden meegeven aan Lucas. Deze waarden, levenslessen en inzichten vinden wij belangrijk als ouders van ons gezin. Elke dag proberen we met onze manier van opvoeden het beste mee te geven wat we in ons hebben om de liefdevolle basis te schenken aan ons kind. Wil je [ De rol van gezin en opvoeding bij voortijdig schoolverlaten op Bonaire DSpace/Manakin Repository. Laat ze niet (uit)vallen! De rol van gezin en opvoeding bij voortijdig schoolverlaten op Bonaire.

Opvoedingsbelasting Vragenlijst (OBVL) - Instrumenten NJ

Home Kind en opvoeding 4 tot 12 jaar 4 tot 12 jaar. Het consultatiebureau is er voor ouders met kinderen tot vier jaar. Daarna zie je de GGD vooral op de basisschool. Met de vraag om een digitale vragenlijst in te vullen over de gezondheid en het welzijn van je kind Familie, huwelijk en gezin. Het gezin wordt de hoeksteen van de maatschappij genoemd, maar nog meer de kleine huiskerk.Als plek waar de mens tot ontwikkeling komt, zijn opvoeding geniet, waar man en vrouw hun huwelijkssacrament beleven met eventueel kinderen die aan hun zorg zijn toevertrouwd, kent het warme belangstelling van het kerkelijk overheid Wees open en eerlijk; Geef je kind de kans om zijn of haar eigen mening te vertellen. Zorg dat je zelf genoeg weet over de risico's van roken; Leg uit dat roken verslavend is en dat het moeilijk is om ermee te stoppen. Reken samen eens uit hoeveel roken zou kosten en wat je kind allemaal van dat geld kan doen. Begin er niet te vaak over 10. Komt er in hetzelfde. gebouw als het. kinderdagverblijf een van. volgende activiteiten en/of. situaties voor ? 10. Ja Nee Weet niet. Er is een garage . Er is een werkplaats . Er is een magazijn/loods . Het kinderdagverblijf maakt deel uit van een. appartementsblok. 11

De Puertoricaanse ouders waren permissiever en daar ontstond het probleem pas op de schoolleeftijd omdat de kinderen dan pas op tijd moesten opstaan en gaan slapen etc. College 4: Vlaams onderzoek naar gezinnen en opvoeding. Opvoeden in Vlaanderen: Feiten en verbanden (Van Leeuwen, 2000) Theoretisch kader . Model Belsk Opvoeding. Opvoeden is een kind op weg helpen naar volwassenheid. Een heleboel mensen staan klaar: ouders, grootouders, begeleiders in de opvang, leerkrachten, vrienden, andere kinderen, Een liefdevol nest, zowel thuis als waar een kind opgevangen wordt, bevordert de ontwikkeling en groei. Alles over Kind en Gezin. Geschiedenis

Informatie over opvoeding en gezin 445 Onderzoek 445 Methoden van onderzoek 446 Gedragsobservaties 446 Vragenlijsten 448 Psychologische tests 450 Onderzoeksinstrumenten 451. Handleiding VGFO: vragenlijst gezinsfunctioneren volgens ouders (Vragenlijsten Gezin & Opvoeding (VG&O)) | Jan Willem Veerman, Gert Kroes, Ronald De Meyer, Jeroen Janssen | ISBN: 9789463010757 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon Van alle proefpersonen kwam 60.3% (n = 181) uit een gezin met twee ouders en 39.7% (n = 119) uit een gezin met één ouder. Het merendeel van de kinderen, namelijk 80% (n = 240), kwam uit een gezin waar een consistente opvoeding werd gegeven

Vragenlijsten BergOp inf

Buy Handleiding VGFO: vragenlijst gezinsfunctioneren volgens ouders (Vragenlijsten Gezin & Opvoeding (VG&O)) 01 by Veerman, Jan Willem, Kroes, Gert, Meyer, Ronald De, Janssen, Jeroen (ISBN: 9789463010757) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders GGZ Meetinstrumenten (vragenlijsten) Met de monitoring tool NETQ ROM laat u eenvoudig online vragenlijsten invullen door de cliënt, behandelaar en andere betrokkenen. In de tabel hieronder staan de meetinstrumenten uit de testotheek van NETQ ROM. Wij hebben nauw contact met Akwa GGZ en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en voegen dan ook regelmatig nieuwe ROM lijsten toe Buy Handleiding VSOG: Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag (Vragenlijsten Gezin & Opvoeding (VG&O)) 01 by Leeuwen, Karla van, Vermulst, Ad, Kroes, Gert, Meyer, Ronald De, Veerman, Jan Willem (ISBN: 9789463012041) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders

Praktijk MON / Diensten / Kinderen

Kant en klare vragenlijst voor het familie interview

Created On26 november 2020bysaskiavos Link: Testinfotheek Kinderen Jongeren Vragenlijst Fundamentele Onthechting (VFO) < Back Auteurs J.D. van der Ploeg Jaar van uitgave 2005 Meetpretentie fundamentele sociale en emotionele onthechting Handleiding Ja Taal Nederlands Doelgroep 4-18 jaar - basisschool, kinderen, adolescenten, jongeren. Sector Jeugdzorg en (speciaal) Onderwijs Normering. Gezin en opvoeding. Gezin en opvoeding. 275 resultaten binnen deze selectie. pagina 1 van 12. Omringd door idioten Erikson, Thomas. voorraad onbekend. € 12,99 . Bekijken. LIEFDE IS EEN WERKWOORD VANSTEENWEGEN, ALFONS. voorraad onbekend. € 21,99 . Bekijken. In gesprek met je ouders Diekstra, Ren. Beschrijving De Vragenlijst Ouders over Opvoeding (VOOO) is een zelfrapportage- instrument dat in kaart brengt welke inzet een ouder levert ten aanzien van de opvoeding van een bepaald kind, hoe hij/zij dit beleeft, of zich hierbij moeilijkheden voordoen en waar deze moeilijkheden mee te maken kunnen hebben De auteur beschrijft de grote lijnen van de normale en alledaagse opvoeding en de invloed daarvan op de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind. Wat ter sprake komt, geldt voor alle opvoedingsrelaties zoals we die vinden in het gezin, maar ook in andere leefvormen, bijvoorbeeld woongemeenschappen, of leefgroepen in kinderhuizen

Vergroot stress tijdens de zwangerschap de kans op een

Ouder-versie vragenlijst over angst en bang-zijn bij kinderen en adolescenten: Nijmeegse Ouderlijke Stress Index- Opvoeding in gezin en andere primaire leefvormen De vragenlijst maakt deel uit van Vragenlijsten Gezin en Opvoeding (VG&O), zie ook Vragenlijst Gezinsfunctioneren Ouders, Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag en Vragenlijst Meegemaakte Gebeurtenissen. Tevens een verkorte versie OBVL-K van 10 vragen beschikbaar waarbij alleen een totaalscore kan geïnterpreteerd worden Blij, boos, fier, onzeker, bang: elke dag voelen we allerlei emoties. Daarmee omgaan en ze delen met anderen is niet altijd makkelijk. Erover praten, helpt om je gevoelens te aanvaarden en te begrijpen. Als ouder kan je je kind daarbij helpen Opvoeding op school en in het gezin. Onderzoek naar de samenhang tussen opvoeding en de houding van jongeren ten opzichte van sociale grenzen en een vragenlijst thuis. In totaal hebben 280 jongeren en hun ouders gereageerd. Dit betekent een respons van bijna 55% en een non-respons van 45%

Vragenlijst Opvoedingstaken Voor Leerkrachten (VOVL). Doctoraal Opvoeding en de houding van jongeren ten opzichte van sociale limieten (Onderzoeksvoorstel). Interne publicatie, Rijksuniversiteit Groningen, afdeling Orthopedagogiek. OPVOEDING OP SCHOOL EN IN HET GEZIN 174 Brink, W.P. van den (1998). Modellen voor testscores. In W.P. van den. Ouders met een (niet-westerse) migratieachtergrond. Niet-westerse migrantenouders doen veel minder beroep op (preventieve) opvoedondersteuning, terwijl juist deze groep juist vaker het gevoel heeft de opvoeding niet aan te kunnen en het ouderschap moeilijker vindt dan gedacht (5) Vragenlijst voor ouder(s)/verzorger(s) met kinderen in groep 2 Deze vragenlijst is bedoeld om u voor te bereiden op de afspraak bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Naast het lichamelijk onderzoek dat uw kind krijgt, bespreekt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige een aantal onderwerpen met u. De vragen die we hieronder aan u stellen U kunt voor vragen over de opvoeding ook terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in uw gemeente. Consultatiebureau: jonger dan 4 jaar Zodra uw kind is ingeschreven in uw gemeente neemt het consultatiebureau contact met u op. De arts en wijkverpleegkundige van de GGD houden de groei en ontwikkeling van uw kind in de gaten Bedoeling is om al die kinderen verschillende jaren op te volgen op vlak van groei, gezondheid, ontwikkeling, gedrag, opvoeding, nood aan zorg en zorggebruik. kinderen en gezinnen en de impact van bedreigende en beschermende factoren beter in 1433 vragenlijsten van ouders van 12-jarigen en 1432 vragenlijsten van 12-jarigen zelf.

Educatief Kinderboeken Fictie en verhalen Non-fictie en vrije tijd Reis, verblijf en vervoer Non-fictie informatief Religie,filosofie en psychologie Zakelijk en studie Wetenschap en informatica Prijs Tot € 5,- Tot € 10,- Tot € 15,- Tot € 20,-Tot € 25,-Toon alles Binding Paperback Ringband Hardback Toon alle De vragenlijst voor de volgende editie van de MediaNest Cijfers liep af op zondag 22 november 2020. In de loop van maart 2021 verspreiden we de resultaten, hou onze website zeker in de gaten! Nu al benieuwd hoe het mediagebruik in Vlaamse en Brusselse gezinnen eruit ziet? Lees dan de resultaten van 2019 of die van coronatijd De Vragenlijst Ouders over Opvoeding (VOOO) is een zelfrapportage-instrument dat in kaart brengt welke inzet een ouder levert ten aanzien van de opvoeding van een bepaald kind, hoe hij/zij dit beleeft, of zich hierbij moeilijkheden voordoen en waar deze moeilijkheden mee te maken kunnen hebben De domeinen ontwikkeling, opvoeding en onderwijs, die tot nu toe veelal los van elkaar werkten, worden uitgedaagd om belangrijke kennisvraagstukken op het thema Jeugd gezamenlijk op te pakken. De aanbieding werd, namens de Taskforce Jeugd. gedaan door Judi Mesman, een van de boegbeelden van de NWA-route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en.

STERK & ZOET biedt in het online programma kennis over gezonde voeding en over de ontwikkeling en eetgedrag van je kind. Maar ook over een gezonde opvoeding tijdens de eetmomenten. Daarnaast bevat het online programma veel kookinspiratie voor iedere maaltijd voor het gehele gezin De relatie tussen angst bij ouders en angst bij kinderen en de mediërende rol van een overbeschermende opvoeding Hamers, L.S. (2019) Faculty of Social and Behavioural Sciences These Schermtijd inperken en lekker veel naar buiten met de kinderen; al voor de coronacrisis was het een speerpunt van de wereldgezondheidsorganisatie WHO. Nu we meer binnen zitten dan ooit, kunnen we. De vragenlijst 12-17 jaar is in 2013 voor het eerst uitgezet. Jeugd en Gezin Hulp en ondersteuning 3 bij de opvoeding Onderzoek jongeren - 3. Hulp en ondersteuning bij de opvoeding Loket Centrum voor Jeugd en Gezin meest bekend. Veel ouders zoeken hulp of ondersteuning bij opvoeding Als ouders hulp of ondersteuning zoeken bij de opvoe Actualisatie en specialisatie in psychodiagnostisch denken en handelen dringen zich dus op. Het postgraduaat psychodiagnostiek wil hier gericht op inspelen. Deze module staat stil bij de plaats van opvoeding en gezin binnen het diagnostische proces bij een kind/jongere, van aanmelding tot advies

Toelichting: Het doel van deze vragenlijst is voorafgaand aan het intakegesprek informatie te verkrijgen over jou, jouw klachten en persoonlijke achtergrond. Deze informatie dient als ondersteuning van het intakegesprek. Sommige vragen kun je beantwoorden door het aanvinken van het antwoord dat op jouw van toepassing is. Bij andere vragen kun je in je eigen woorden [ Deze anonieme vragenlijst is bedoeld voor vaders en stiefvaders die in een gezin/huishouden - (samen met een partner) en één of meerdere minderjarige kinderen - leven. Opvoeding De geboorte van een kind zal voor veel ouders ongetwijfeld het mooiste moment in hun leven zijn

ouders hebben in de opvoeding en het belang dat ze er aan hechten. 2 Al deze feedback is verwerkt en half november 2013 is de vragenlijst online gepubliceerd via de website van Driestar educatief. samengesteld gezin en in bijna 1,5% van de gevallen is de situatie anders. Normen en waarden in de opvoeding; deze voorbeelden geef ik mijn kinderen mee! Als er iemand is die normen en waarden meegekregen heeft vanuit huis, dan ben ik dat. Mijn ouders hebben mij een goede basis gegeven en mij geleerd wat ik moest leren Gezin en opvoeding Voor vragen op het terrein van opvoeden en opgroeien kunt u terecht bij de gemeente Vlissingen. Voor de jongste kinderen (tot 4 jaar) kunt u zich ook richten tot een consultatiebureau (0-4 jaar) en voor oudere kinderen tot de GGD Zeeland of Maatschappelijk Werk Walcheren Gezin en opvoeding Bijbel Getuigenissen Huwelijk en relaties Mediatips. Mediatips. Visie tipt je over de beste boeken, cd's, films, tv-programma's, concerten en evenementen. Alle mediatips Populaire genres: Televisie Radio Muziek Films Boeken Visie Magazine. Visie Magazine Biografieen en werken nationale politici 1813- 1848; Literatuur van en over nationale politici vanaf 1848; Archieven en documentatiedienste

Stap 1: De situatie in kaart brengen (exploratiefase

Op zoek naar opvoedadviezen waarop je kunt vertrouwen? Dan zit je hier goed! Opvoeden.nl biedt je informatie aan die gemaakt is door deskundigen. We zorgen dat alle teksten steeds door hen gecontroleerd worden. Ook vind je hier waar jij in jouw buurt terecht kan met opvoedvragen Qualiview maakt zich sterk voor een klantgerichte, transparante en doelmatige gezondheidszorg met slimme oplossingen, (CQ-index) PROMs, TTP en haar eigen tool Qualiview ODD - opvoeding ODD is een (en/of het gezin) vanwege de problemen niet meer goed functioneert. Het lijkt erop dat mijjn zoon odd heeft (hij is 11) Uit vragenlijsten komt dit wel naar voren ook. Alleen ben ik 2x gescheiden en wordt het constant op de scheiding gegooid. Ik weet niet meer waar ik terecht kan

En iedere gezinssituatie is anders. Praktische oplossingen voor gezinnen met kleine kinderen zijn anders dan als je te maken hebt met pubers. Doel van behandeling en begeleiding zijn de uitgangspunten en doelen van het gezin. Wat voor alle ouders met hersenletsel geldt is dat het je leven en dat van je gezin op zijn kop zet In de Jeugdwet zijn kwaliteitseisen voor jeugdhulpaanbieders opgenomen. GO! voor jeugd vindt het belangrijk dat alle werkzaamheden die door of namens GO! worden verricht aan dit kwaliteitskader voldoen. Daarom willen wij u vragen de volgende vragen zo waarheidsgetrouw en zo volledig mogelijk te beantwoorden Autoritaire opvoeding en andere opvoedingsstijlen. Een autoritaire opvoeding is één van de opvoedingsstijlen die er bestaan. conflicten of een alcoholprobleem binnen het gezin. Het is goed om stil te staan bij wat je geleerd hebt uit je eigen opvoeding. Maar ook wat er minder goed ging, of wat je zelf anders zou doen en waarom

Beoordeling - COTAN Documentati

doen en laten ___ 107. Meer tijd samen willen ___ 108. Oneens over tijd samen ___ 109. Conflicten buiten gezin ___*115. Echtgenoot niet streng genoeg ___#*116. Elkaar aanvullen bij opvoeding ___ 117. Niet weten wat . kinderen doen ___ 118. Vriendjes kinderen niet kennen ___ 123. Beloning in het vooruitzicht moeten stellen ___ 124. Moeten. Sectorwerkstuk - 8 Omgaan met moeilijk gedrag, verklaring vanuit de verschillende verklaringsmodellen GOH Begrippen - Gezin, Opvoeding en Hulpverlening Leerdoelen per week Theorieën - Gezin, Opvoeding en Hulpverlening College 3. Ähnliche Studylists. Periode 2 Advies en onderzoek bij vragen, twijfels of zorgen U kunt als ouder(s) ook altijd op andere momenten terecht bij het team jeugdgezondheidszorg. U kunt contact opnemen als u vragen of zorgen heeft over de gezondheid, ontwikkeling, het gedrag of de opvoeding van uw kind. U kunt dan zelf een afspraak maken. Zowel de jeugdarts als d ☐ advies over opvoeding / centrum voor jeugd en gezin ☐ ouderenadvies, seniorenservice ☐ buddyzorg, bezoek door vrijwilligers ☐ klussendienst (voor senioren) ☐ tuinonderhoud (voor senioren) C. Er zijn verschillende organisaties die zich met zorg en welzijn bezighouden

Opvoedingsvragen - Kind en Gezin

Opvoeding en voeding voor kinderen, jongeren en gezinnen. Online programma en persoonlijke ondersteuning van STERK EN ZOET Voor deze studie zijn data gebruikt van 100 gezinnen, bestaande uit een vader, een moeder en hun oudste kind afkomstig uit het 'Boys Will Be Boys?' project. Tevredenheid over het huwelijk, onenigheid over de opvoeding en internaliserend probleemgedrag van het kind zijn gemeten aan de hand van vragenlijsten die door beide ouders zijn ingevuld Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor extra steun en hulp. Zie ook de Richtlijn Samen met ouders en jeugdigen beslissen over passende hulp . Deze richtlijn gaat in op het proces van beoordelen en beslissen over hulp bij vragen en problemen in de opvoeding en ontwikkeling van jeugdigen van nul tot achttien jaar (eventueel verlengd tot drieëntwintig jaar)

Karakter heeft samen met Duitse partner-klinieken een onderzoek gedaan naar de impact van de coronacrisis bij Nederlandse en Duitse gezinnen met een kind in behandeling. Ouders en kinderen (in de leeftijd van 10 tot 18 jaar) zijn gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Voor het Nederlandse dee thuis met uw kind gaat en over de ontwikkeling van uw kind. U kunt ons ook laten weten wat u verwacht van deze aanmelding en wat u wilt dat we doen. De school krijgt eventueel een vergelijkbare vragenlijst om in te vullen door de leerkracht en/of de intern begeleider. Deel 1: Informatie over het aangemelde kind en het gezin Ook longitudinaal onderzoek naar de relatie tussen opvoeding en zelfverwondend gedrag is Volksgezondheid en Gezin werd de relatie tussen zelfverwondend gedrag en opvoedingsfactoren voor het eerst onderzocht Gegevens van 1.354 gekoppelde ouder- en jongeren-vragenlijsten waren bruikbaar. De steekproef bestaat uit 45,9% jongens en 54,1. COVID-19 vragenlijst voor kinderen en ouders om impact op gezondheid te signaleren doel om vroegAjdig kinderen en gezinnen te signaleren waarbij de corona-maatregelen hebben geleid of Ik vind de opvoeding van mijn kind minder zwaar dan vóór de Corona-periode Compre online Handleiding VGFO: vragenlijst gezinsfunctioneren volgens ouders, de Veerman, Jan Willem, Kroes, Gert, Meyer, Ronald De, Janssen, Jeroen na Amazon. Frete GRÁTIS em milhares de produtos com o Amazon Prime. Encontre diversos livros em Inglês e Outras Línguas com ótimos preços

Door als gezin samen een zelfgemaakte maaltijd te eten, en kinderen bovendien te betrekken bij het koken, worden goede eetgewoonten bevorderd.37 Kinderen en adolescenten die drie keer of vaker per week samen met het gezin eten, hebben een grotere kans op gezondere eetpatronen en een normaal gewicht dan kinderen en adolescenten die minde Ouders met kinderen tot 3 jaar kunnen met hun vragen over opvoeding terecht bij de diensten van Kind en Gezin. Kind en Gezin organiseert onder meer: Spreekuur opvoedingsondersteuning Tijdens het spreekuur opvoedingsondersteuning kunt u uw opvoedingsvragen bespreken met een medewerker van Kind en Gezin

Opvoeding komt aan bod via: • (Hulp)vraag van ouders/kind • Signalen van ouder en/of kind • Terloopse opmerkingen ouder/kind • Signalering door proffesional • Vragen vanuit de ketenpartners Geef bij elk contact, anticiperende voorlichting rondom opvoeding, afgestemd op de behoefte van ouder en kind en ontwikkelingsfase van het kind Opvoeding [Vragenlijst] Opvoeding [onderzoek] Anderen maken strikte afspraken over wat kan en wat niet. De mediagewoontes die binnen een gezin ontstaan en de afspraken die gemaakt worden hangen vaak af van de leeftijd van hun kinderen, van het doel,. Vul deze vragenlijst in en help zo om zicht krijgen op gevoelens van voldoening en uitputting bij ouders over de hele wereld. Kind en Gezin. Opvoeding en het normaal functionerende gezin. - Opvoeding is het ouderlijk gedrag in de dagelijkse omgang met het kind. - Opvoedingsgedrag kent twee centrale dimensies: ondersteuning en controle Terug naar: Gezin en opvoeding. Hij besluit met de twaalf geboden voor succesvolle vaders, en biedt de lezer een praktische vragenlijst voor zelfonderzoek. ISBN: 90-6257-055-. Pagina's: 64. Auteur: James B. Stenson adviseert en spreekt regelmatig op scholen in Noord-Amerika, Groot-Brittannië, Ierland en Australië

Bij Opvoeden.nl vinden ouders en opvoeders informatie over opvoeding, opgroeien of gezondheid van een kind. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor hulp bij het opvoeden. Sommige organiseren dat via het Centrum voor Jeugd en Gezin. Andere gemeenten hebben sociale (wijk)teams, jeugdteams of websites met. 1a.Welke hond zou u willen adopteren? En waarom bij voorkeur deze hond? 1b.Om welke reden wilt u een hond? 1c.Kiest u bewust voor een rescue-dier? 2a.Hoe is de gezinssamenstelling en wat zijn de leeftijden van de gezinsleden? 2b.Heeft iemand last van allergie, astma? 2c.Gaan alle leden van het gezin akkoord met de adoptie Gezin en opvoeding. Er kunnen allerlei redenen zijn waardoor een gezin overbelast is geraakt. Door spanningen, lichamelijke of psychische ziekte of andere stressvolle tijden kan de rek er even uit zijn. Hebt u zorgen hierover? Of maakt u zich zorgen om uw zoon of dochter, dan kunt u op verschillende plekken terecht Deze vragenlijst bevat 130 uitspraken over moeilijkheden / problemen die kunnen voorkomen in gezinnen. Met 'gezin' bedoelen we alle mensen die het laatste half jaar steeds in hetzelfde huishouden hebben gewoond. Soms betreft het uitspraken over het hele gezin, soms spanningen of problemen tussen verschillende gezinsleden onderling Gezin Centraal gaat er van uit dat elk gezin uniek is en dat elk gezin hulp verdient die precies past. Daarom bieden we geen standaardpakket, maar hulp die zich aansluit bij de dagelijkse omstandigheden en wensen van het gezin

 • High Wine Eibergen.
 • Nesling maatwerk.
 • Counter Strike Source.
 • Black Friday FIFA 21.
 • Mover Go2 test.
 • Leuke vragen voor je crush.
 • Mijninhalatorgebruik nl.
 • Kangoeroewoning te koop Mechelen.
 • Naam dochter.
 • VISpas uitbreiden.
 • Q base software.
 • Trage Tocht Kampen.
 • Laura's Library.
 • Informatie over de Profeet Ibrahim.
 • Volkel vliegbasis.
 • Startsalaris hbo maritieme techniek.
 • Wat is een one pager.
 • Prefab beton galerijplaten.
 • Road trip all europe.
 • Buxus wordt bruin na verplanten.
 • Cricothyreotomie.
 • Diep in de Zee film leeftijd.
 • PCOS dieet.
 • Sesamstraat Het Klokhuis.
 • Schaakstukken.
 • B peen.
 • Enoki paddestoelen Jumbo.
 • Funny Memes Animals.
 • Best of Pinball.
 • Burger King near me.
 • Meatloaf recipe Gordon Ramsay.
 • Bloemen schaduwtuin.
 • Windows 10 LTSB versions.
 • Zeekomkommer Kroatië.
 • Decoratie ladder met plankjes.
 • Stabilisatiezand verwerken.
 • Nick, Simon en Kees: Homeward Bound gemist.
 • Cormorant Multraship.
 • Nice Bezienswaardigheden TripAdvisor.
 • Goedkoopste broker 2020.
 • Biryani bestellen Rotterdam.